Cinizmas ir nihilizmas
Straipsniai
Mintautas Gutauskas
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2012.0.2741
PDF

Reikšminiai žodžiai

cynicism
nihilism
realism
Nietzsche cinizmas
nihilizmas
realizmas
Nietzsche

Kaip cituoti

Gutauskas, M. (tran.) (2012) “Cinizmas ir nihilizmas”, Religija ir kultūra, 10, pp. 22–31. doi:10.15388/Relig.2012.0.2741.

Santrauka

Straipsnyje cinizmas ir nihilizmas yra lyginami jų ontologinių nuostatų aspektu. Fiksuojama, kad cinizmas ir nihilizmas viešumoje dažnai yra sutapatinami dalykai. Pripažįstama, kad santykyje su morale ir vertybėmis jie yra panašūs, jiems abiem yra būdingas neigimas ir demaskavimas. Tačiau toliau įrodinėjama, kad ontologinių nuostatų aspektu jie skiriasi: cinizmo pagrindas yra ciniškasis realizmas, kuris steigiasi tiesos ir nuogos tiesos perspektyvoje, o nihilizmas yra toks mąstymas, kuris panaikina realizmo galimybę, iliuzijos ir tikrovės skirtumą. Taip pat abu yra lyginami refleksyvumo aspektu – nihilizmas parodomas kaip refleksyvus mąstymas, o cinizmas kaip „praktinis“ savęs nereflektuojantis požiūris. Galiausiai parodoma, kad tiek nihilizmo, tiek cinizmo „tiesa“ yra performatyvi, tik skirtingai steigiasi demaskavimo būdu.

PDF