CINIZMAS IR NIHILIZMAS
Sekuliarizacija ir nihilizmas
Mintautas Gutauskas
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2012.0.2741
PDF

Kaip cituoti

Gutauskas M. (2012) „CINIZMAS IR NIHILIZMAS“, Religija ir kultūra, 100, p. 22-31. doi: 10.15388/Relig.2012.0.2741.

Santrauka

Straipsnyje cinizmas ir nihilizmas yra lyginami jų ontologinių nuostatų aspektu. Fiksuojama, kad cinizmas ir nihilizmas viešumoje dažnai yra sutapatinami dalykai. Pripažįstama, kad santykyje su morale ir vertybėmis jie yra panašūs, jiems abiem yra būdingas neigimas ir demaskavimas. Tačiau toliau įrodinėjama, kad ontologinių nuostatų aspektu jie skiriasi: cinizmo pagrindas yra ciniškasis realizmas, kuris steigiasi tiesos ir nuogos tiesos perspektyvoje, o nihilizmas yra toks mąstymas, kuris panaikina realizmo galimybę, iliuzijos ir tikrovės skirtumą. Taip pat abu yra lyginami refleksyvumo aspektu – nihilizmas parodomas kaip refleksyvus mąstymas, o cinizmas kaip „praktinis“ savęs nereflektuojantis požiūris. Galiausiai parodoma, kad tiek nihilizmo, tiek cinizmo „tiesa“ yra performatyvi, tik skirtingai steigiasi demaskavimo būdu.
Pagrindiniai žodžiai: cinizmas, nihilizmas, realizmas, Nietzsche.

CYNICISM AND NIHILISM
Mintautas Gutauskas

Summary
This article compares cynicism and nihilism, based on their ontological premises. One can notice that they are frequently considered as identical in the public discourse; indeed, they seem similar due to their relationship with morality and values; they both exercise negation and unmasking. However, it can be proven that they differ in terms of their ontological premises: while cynicism is based on the cynical realism, which is constituted in the perspective of the naked truth, nihilism is a form of thinking, which annihilates the possibility of realism itself and extinguishes the distinction between reality and illusion. Both of them are also compared from the aspect of reflexivity: nihilism is shown as a reflective thinking, while cynicism turns out to be a “practical” thinking without self-reflection. Finally, it is shown that although the truth of both nihilism and cynicism is enrooted in performativity, it is constituted differently by the way of unmasking.
Keywords: cynicism, nihilism, realism, Nietzsche.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.