BANDYMAS SUPRASTI DIALOGĄ MARTINO BUBERIO FILOSOFIJOJE (TOMO SODEIKOS INTERPRETACIJŲ PARALELĖ)
-
Mintautas Gutauskas
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2008.2.2782
PDF

Kaip cituoti

Gutauskas M. (2008) „BANDYMAS SUPRASTI DIALOGĄ MARTINO BUBERIO FILOSOFIJOJE (TOMO SODEIKOS INTERPRETACIJŲ PARALELĖ)“, Religija ir kultūra, 5(2), p. 36-50. doi: 10.15388/Relig.2008.2.2782.

Santrauka

Straipsnyje skiriamos radikalioji ir nuosaikioji Martino Buberio mąstymo ir Buberio interpretacijų kryptys. Siekiama pateikti nuosaikiąją Buberio dialogo sampratos interpretaciją, kuri trakuojama kaip radikaliosios Tomo Sodeikos interpretacijos paralelė. Judant fenomenologinėje perspektyvoje, klausiama, kaip Aš–Tu santykis steigia pokalbio erdvę ir laiką, kokios yra komunikacijos ir dialogo skyrimo galimybės, kokį vaidmenį dialoge atlieka patirtis ir ištiktis.
Pagrindiniai žodžiai: Buberis, dialogas, komunikacija, ištiktis.

An Attempt to understand the Dialog in Philosophy of M. Buber (in Parallel with T. Sodeika’s Interpretation)
Mintautas Gutauskas

Summary
There are radical and moderated trends in Buber’s thought and its interpretation. The aim of this article is to present moderated interpretation of the notion of dialog in Bubers philosophy. Such interpretation is treated as parallel to radical T. Sodeika’s interpretation. From the perspective of phenomenology, this article analyzes possibilities to distinguish communication and dialog, examines what role plays experience and encounter in the dialog, how I-Thou relationship establishes space and time of the dialog.
Keywords: Buber, dialog, communication, encounter.

t-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif; text-transform: uppercase;"> 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.