T. 4 (2007): Religija ir kultūra

T. 4 (2007)

Religija ir kultūra
Publikuota 2007-01-01

Tikėjimas interpretacinėje perspektyvoje

Rita Šerpytytė
TIKĖJIMO PARADOKSAS IR NIHILIZMO „LOGIKA“: S. KIERKEGAARDAS
Santraukos peržiūros 196
38-44
PDF
Nerijus Čepulis
RELIGIJA KAIP PIRMOJI FILOSOFIJA
Santraukos peržiūros 221
45-51
PDF
Romualdas Dulskis
EKUMENINĖS TIESOS PAIEŠKOS IR KRISTAUS BAŽNYČIOS TAPATYBĖ
Santraukos peržiūros 182
52-59
PDF

Religija ir kultūra

Kitybės profiliai

Danutė Bacevičiūtė
ABSOLIUTI KITYBĖ: E. LEVINAS IR J. DERRIDA
Santraukos peržiūros 208
7-20
PDF
Kristupas Sabolius
PINGVINAS IR PROTĖJAS. Įsivaizdavimas kaip kitybė manyje
Santraukos peržiūros 216
21-37
PDF