Współczesne gwary białoruskie na wschodniej Litwie (rejony ignaliński i święciański)
Статьи
Mirosław Jankowiak
Publikuota 2017-04-13
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2016.61.10645
PDF

Reikšminiai žodžiai

dialektologia
gwary białoruskie na Litwie
słowiańsko-bałtyc­kie pogranicze językowe
kontakty językowe
zapożyczenia

Kaip cituoti

Jankowiak M. (2017) „Współczesne gwary białoruskie na wschodniej Litwie (rejony ignaliński i święciański)“, Slavistica Vilnensis, 610, p. 81-106. doi: 10.15388/SlavViln.2016.61.10645.

Santrauka

W artykule zostały przedstawione współczesne gwary białoruskie funkcjonujące na obszarze wschodniej Litwy (rejony ignaliński i święciański), które do tej pory nie były tematem kompleksowych badań lingwistycznych. Podstawę analizy stanowią materiały własne autora zebrane w trakcie ekspedycji terenowych przeprowadzonych w latach 2014–2016. W artykule została pokazana struktura samych gwar (wybrane cechy fonetyczne, morfologiczne, składniowe, leksyka, frazeologia) oraz socjolin­gwistyczne aspekty ich funkcjonowania w wielojęzycznym środowisku.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.