Kognitywny obraz Żmudzina w językupolskim i litewskim
Статьи
Kristina Rutkovska
Monika Bogdzevič
Publikuota 2017-04-13
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2016.61.10646
PDF

Reikšminiai žodžiai

Żmudzin
Żmudź
etnolingwistyka
pojęcie
obraz kognitywny

Kaip cituoti

Rutkovska K. ir Bogdzevič M. (2017) „Kognitywny obraz Żmudzina w językupolskim i litewskim“, Slavistica Vilnensis, 610, p. 107-130. doi: 10.15388/SlavViln.2016.61.10646.

Santrauka

W artykule została podjęta próba przedstawienia językowo–kulturowego obrazu Żmudzina na materiale polskim i litewskim. W opisie zastosowana została metodolo­gia polskiej etnolingwistyki kognitywnej opracowana przez Jerzego Bartmińskiego i jego współpracowników w środowisku lubelskim. Analizę przeprowadzono w opar­ciu o dane słownikowe i korpusowe, wykorzystano też materiały pochodzące z ankie­towania młodzieży. Opracowanie ma charakter porównawczy, z którego wynika, że wizerunek Żmudzina ma wiele cech wspólnych w kulturze polskiej i litewskiej, moż­na raczej mówić o jednym profilu w rozumieniu tego pojęcia, a nie dwu odrębnych.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai