Мир рукописной и печатной книги Великого княжества Литовского в XVI–XVII вв.: связи и пересечения
I
Рима Циценене
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-10-29
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2018.63.11844
PDF

Reikšminiai žodžiai

рукописная книга, печатная книга, кириллица, ВКЛ, XVI в., XVII в., униаты

Kaip cituoti

Циценене Рима (2018) „Мир рукописной и печатной книги Великого княжества Литовского в XVI–XVII вв.: связи и пересечения“, Slavistica Vilnensis, 630, p. 59-86. doi: 10.15388/SlavViln.2018.63.11844.

Santrauka

[статья и аннотация на русском, аннотации на английском и литовском языках]

Статья посвящена одной из проблем истории книги в ВКЛ — соотношению рукописных и печатных книг во второй половине XVI–XVII вв. Источник исследования —хранящиеся в Отделе рукописей Библиотеки им. Врублевских Академии наук Литвы рукописные кодексы, переписанные в ВКЛ в данный период. Автор стремится раскрыть сходства и особенности архитектоники рукописных и печатных книг; проанализировать заново составленные для нужд греко-католической церкви рукописные книги; ответить на вопрос, все ли тексты, списки XVII в., объединенные в форме кодексов, можно назвать рукописной книгой.

Rankraštinių ir spausdintinių LDK XVI–XVII a. knygų pasaulis: sąsajos ir sankirtos

Tiriant knygos kultūros istoriją svarbu nustatyti ne tik knygos raidos etapus, bet ir kas šiuos etapus sieja arba skiria. Šiuo straipsniu siekiama atskleisti rankraštinių ir spausdintinių knygų sąsajas ir sankirtas knygotyriniu aspektu. Tyrimo objektas – 112 nustatyto laikotarpio LMAVB saugomų rankraštinių knygų iš Supraslės, Žirovičių, Markovo ir kitų vienuolynų bibliotekų. Dėl riboto egzempliorių skaičiaus gauti rezultatai yra tik pirminiai, tačiau jų pakanka siekiant formuluoti tolesnes tyrimo kryptis. Dėl Katalikų bažnyčios cenzūros knygos lotynų kalba beveik nebuvo perrašomos, tad daugiausia išliko knygų kirilika, skirtų stačiatikių ir unitų bažnyčioms. Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad XVI a. viduryje – XVII a. vyko dvipusis judėjimas: iš turimų vienuolynuose rankraščių rengtos ir spausdintos knygos, o pastarosios vėl perrašinėtos į kodeksus. Pirmosios spausdintinės knygos buvo rengiamos rankraštinių knygų pavyzdžiu, o XVII a. viduryje stengtasi, kad rankraštinės knygos būtų panašesnės į spaudinius. Galima teigti, kad kodeksų perrašymo tradiciją LDK XVI a. II p. – XVII a. meistrai išsaugojo, taip pat sėkmingai pritaikė naujus funkcionalius spaudinių struktūros elementus.

Reikšminiai žodžiai: rankraštinė knyga, spausdintinė knyga, kirilika, LDK, XVI a., XVII a., unitai.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.