Топонимика западного побережья Чудского, Теплого и Псковского озер в аспекте оппозиции “свой” – “чужой”
II
Валентина Петровна Щаднева
Tartu University
Publikuota 2018-10-29
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2018.63.11853
PDF

Reikšminiai žodžiai

русский язык, взаимодействие языков, топонимы в языке и речи, топонимические легенды, “свой” — “чужой”, староверы.

Kaip cituoti

Щаднева В. Петровна (2018) „Топонимика западного побережья Чудского, Теплого и Псковского озер в аспекте оппозиции “свой” – “чужой”“, Slavistica Vilnensis, 630, p. 245-262. doi: 10.15388/SlavViln.2018.63.11853.

Santrauka

[статья и аннотация на русском, аннотации на английском и литовском языках]

Статья посвящена реализации оппозиции “свой” — “чужой” в топонимах Западного Причудья и Обозерья (Эстония), преимущественно в названиях деревень, в которых проживают староверы. Рассматриваются две формы реализации оппозиции на территории с издавна соседствующим эстонским и русским населением. Во-первых, оппозиция реализуется во взаимодействии языков, в результате которого — путем заимствования с последующей адаптацией на разных языковых уровнях — эстонские географические наименования русифицируются, а русские — эстонизируются. Во-вторых, оппозиция реализуется в речевой практике: старожилы отдают предпочтение русским и тем адаптированным эстонским номинациям, которые воспринимаются как свои.

Peipaus, Lemio ir Pskovo ežerų vakarinių pakrančių toponimika priešpriešos “savas” – “svetimas” aspektu

Straipsnyje nagrinėjama Peipaus, Lemio ir Pskovo ežerų vakarinių pakrančių toponimų, visų pirma sentikių apgyvendintų kaimų pavadinimuose, priešprieša “savas” – “svetimas”. Apžvelgiami du “savas” – “svetimas” priešpriešos raiškos vartojant toponimus būdai. Pirmas būdas siejamas su kalbų sąveika: estiški geografiniai pavadinimai rusifikuojami ir adaptuojami (Raja — Ра́я / Раюша / Ра́юши), o rusiški prisitaiko prie estų kalbos (Воронья́ — Ва́рнья / Varnja). Antras priešpriešos raiškos būdas – kasdienė šneka: rusiškai kalbantys pakrančių gyventojai, sentikiai, vartoja toponimus atsižvelgdami į adresatą, tačiau mieliau renkasi rusiškus arba seniai adaptuotus estų kilmės vietovardžius, kuriuos mano esant “savus”. Taip reiškiamas etnokonfesinis identitetas.
Reikšminiai žodžiai: rusų kalba, kalbų sąveika, toponimai kalboje ir šnekoje, toponiminės legendos, “savas” –“svetimas”, sentikiai

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.