Interesų grupių įtaka formuojant atsinaujinančios energetikos viešąją politiką Lietuvoje 2008–2018 m.
Straipsniai
Jaunius Jatautas
Mykolo Romerio universitetas
Andrius Stasiukynas
Mykolo Romerio universitetas
Publikuota 2019-12-31
https://doi.org/10.21277/st.v42i2.276
PDF

Reikšminiai žodžiai

viešoji politika
interesų grupė
atsinaujinančios energetikos sektorius
interesų grupių įtaka

Kaip cituoti

Jatautas J. ir Stasiukynas A. (2019) „Interesų grupių įtaka formuojant atsinaujinančios energetikos viešąją politiką Lietuvoje 2008–2018 m.“, Socialiniai tyrimai, 42(2), p. 93-101. doi: 10.21277/st.v42i2.276.

Santrauka

Interesų grupės vaidina svarbų vaidmenį formuojant viešąją politiką atsinaujinančios energetikos srityje, tačiau ne visos veiklos yra rezultatyvios (pvz., ne visos siūlomos įstatymo pataisos yra priimamos) ir daro įtaką sektoriaus veiklai. Straipsniu siekiama ištirti atsinaujinančios energetikos sektoriuje veikiančias interesų grupes ir jų veiklos įtaką viešosios politikos formavimui 2008–2018 m. Tyrimo metu buvo nagrinėti Seime registruoti teisės aktai bei jų pakeitimai; interesų grupių dalyvavimas Seimo komitetų posėdžiuose; interesų grupių teikiami siūlymai, šių pateiktų siūlymų priėmimo dažnumas. Tyrimo rezultatai parodė, kad aktyviausios teikiant įstatymų pataisas interesų grupės yra viešojo valdymo organizacijos ir jų asociacijos, Seimo nariai ir komitetai, verslo intereso grupės, mažiausiai aktyvios – visuomeninio intereso grupės; didžiausia įtaka išsiskyrė Seimo narių teikiami siūlymai.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai