Savanorystė Lietuvoje – socialinio kapitalo perspektyva
Straipsniai
Justinas Staliūnas
Mykolo Romerio universitetas
Andrius Stasiukynas
Mykolo Romerio universitetas
Aušra Šukvietienė
Mykolo Romerio universitetas
Publikuota 2021-08-19
https://doi.org/10.15388/Soctyr.44.2.3
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

socialinis kapitalas
savanoriška veikla
viešasis valdymas

Kaip cituoti

Staliūnas J., Stasiukynas A. ir Šukvietienė A. (2021) „Savanorystė Lietuvoje – socialinio kapitalo perspektyva “, Socialiniai tyrimai, 44(2), p. 49-60. doi: 10.15388/Soctyr.44.2.3.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos savanoriškos veiklos ypatumai socialinio kapitalo formavimo kontekste. Savanorystės vystymas, socialinio kapitalo rodiklių gerinimo siekimas yra įvardinti kaip strateginiai Lietuvos tikslai ilguoju laikotarpiu, tačiau rodikliai tarptautiniuose indeksuose yra žemi, lyginant su kitomis valstybėmis. Atliktas kokybinis tyrimas apklausiant ekspertus, sudarė prielaidas išskirti savanoriškos veiklos vystymo trikdžius (visuomenėje vyraujančios nuostatos, savanoriškos veiklos organizavimo ypatumai ir kt.), pateikti rekomendacijas viešojo valdymo institucijoms.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.