Lietuvos sociologijos istorijos bruožai (II)
-
Liutauras Kraniauskas
Publikuota 2001-07-10
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2001.3-4.5894
PDF

Reikšminiai žodžiai

Lietuvos sociologija
sociologijos istorija
istoriografija

Kaip cituoti

Kraniauskas L. (2001) „Lietuvos sociologijos istorijos bruožai (II)“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 8(3-4), p. 5-23. doi: 10.15388/SocMintVei.2001.3-4.5894.

Santrauka

Straipsnio tikslas - išnagrinėti nacionalinės sociologijos istorijos sampratą ir aptarti metodologines problemas. Sociologijos istorijos istoriografijoje skirtinos dvi tradicijos: a) idėjų istorija, kuri apima biografinį požiūrį, paradigmų kaitos ir elementariųjų sociologijos idėjų istorijos koncepcijas; b) analitinė tradicija, kuri siejama su mokslotyra ir mokslinio žinojimo sociologija. Kiekviena tradicija yra susijusi su atskira sociologijos istorijos funkcija: idėjų istorija - su disciplinos identiteto formavimu ir jos įteisinimu, analitinė - su disciplinos sociologine savivoka. Aptariamųjų metodologinių sociologijos istorijos problemų atžvilgiu bandoma konstruoti ir pagrįsti analitinę nacionalinės sociologijos istorijos tyrinėjimų metodologiją.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.