Andropovo klausimu. Komunizmas kaip lyginamosios istorinėssociologinės analizės problema (I)
-
Zenonas Norkus
Publikuota 2007-06-29
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2007.1.6024
PDF

Reikšminiai žodžiai

komunizmas
valstybinis kapitalizmas
totalitarizmas
modernizacija
neotradicionalizmas
eminė ir etinė analizė

Kaip cituoti

Norkus Z. (2007) „Andropovo klausimu. Komunizmas kaip lyginamosios istorinėssociologinės analizės problema (I)“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 190, p. 5-32. doi: 10.15388/SocMintVei.2007.1.6024.

Santrauka

Straipsnis skirtas komunistinių visuomenių (tokių, kurių santvarka buvo mėginimo įgyvendinti utopinę K. Marxo komunizmo idėją, padarinys) makrosociologinės klasifikacijos problemai, kuri vadinama „Andropovo klausimu“. Ji iškyla, atmetus tų pačių visuomenių, kaip „socialistinių“, autodeskripciją. Skiriamos eminės ir etinės jų klasifikacijos. Pirmąsias reprezentuoja kritinės marksistinės komunizmo analizės, kuriose šis reiškinys kvalifikuojamas kaip „deformuotas socializmas“ arba „valstybinis kapitalizmas“. Etinę komunizmo analizės perspektyvą reprezentuoja nemarksistinės komunizmo teorijos, kurias straipsnyje siūloma klasifikuoti priklausomai nuo palyginimo strategijos, kuri pasirenkama sąvokų daryboje ir aiškinime. Komunizmo kaip totalitarizmo teorijoje jis laikomas modernybės patologija; pabrėžiamas beprecedentinis jo pobūdis, vieninteliu palyginamu atveju laikant nacistinę Vokietiją. Komunizmo kaip kelio į modernybę teorijose ieškoma panašumų su „normalių„ modernių visuomenių socialine tikrove, komunizmą laikant neišbaigtu modernybės variantu. Komunizmo kaip neotradicionalizmo teorijose geriausiu jo veidrodžiu laikoma tradicinių visuomenių bei „trečiojo pasaulio“ šalių, kuriose modernizacija žlugo, socialinė tikrovė.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>