Istoriografijos teorijai Lietuvoje – du šimtai metų, arba kaip Joachimas Lelewelis tapo moderniosios lyginamosios istorijos pionieriumi
Istorinė sociologija
Zenonas Norkus
Publikuota 2016-03-23
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2015.1.9856
PDF

Reikšminiai žodžiai

Joachimas Lelewelis
istoriografijos teorija (istorika)
istorijos filosofija
lyginamoji istorija
Plutarchas

Kaip cituoti

Norkus Z. (2016) „Istoriografijos teorijai Lietuvoje – du šimtai metų, arba kaip Joachimas Lelewelis tapo moderniosios lyginamosios istorijos pionieriumi“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 36(1), p. 5-31. doi: 10.15388/SocMintVei.2015.1.9856.

Santrauka

1815 m. žymus lenkų istorikas Joachimas Lelewelis (1786–1861) čia Vilniuje išleido “Istoriką”, tuo padarydamas pradžią istoriografijos teorijai Lietuvoje ir Lenkijoje. Straipsnio pagrindas – pranešimas, kurį straipsnio autorius perskaitė tarptautinėje konferencijoje, įvykusioje Vilniaus universitete 2015 m. lapkričio mėnesį šiai sukakčiai pažymėti. Jame atskleidžiama J. Lelewelio pažiūrų istorijos metodologijos klausimais evoliucija bei išryškinami jų originalūs bruožai. Pagrindinis dėmesys skiriamas Lelewelio metodologinių ir dalykinių istorijos tyrimų santykio klausimui: ar didžiulės lenkų istoriko pastangos ir laiko sąnaudos me­todologinei refleksijai “atsipirko”, suteikdamos jam lyginamųjų konkurencinių pranašumų “darant istoriją”? Teigiama, kad J. Lelewelio esminio istorijos ir statistikos tapatumo nekonvencinė idėja jos autorių paskatino ir padėjo išplėtoti pionierišką 16–18 amž. Lenkijos ir Ispanijos palyginimą. Tam skirtame J. Lelewelio darbe naudojamą tabuliarinę dėstymo formą bei implicitiškus daugiašalius multivariacinius palyginimus galima sieti su Lelewelio dviguba visuotinės istorijos ir statistikos profesoriaus institucine tapatybe Vilniaus uni­versitete 1822–1824 metais. J. Lelevelio nekonvencinė istorijos ir statistikos santykio samprata yra tik dar viena šios dvigubos tapatybės išraiška. Kitas Lelevelio kaip komparatyvisto inspiracijos šaltinis – Plutarcho “Paralelinės biografijos”.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>