Lietuvos apskričių ir savivaldybių bedarbių ir užimtų gyventojų skaičiaus vertinimas taikant modelius
Straipsniai
Linas Naujanis
Lietuvos statistikos departamentas
Danutė Krapavickaitė
Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
Publikuota 2015-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2015.13878
PDF

Reikšminiai žodžiai

mažo imties dydžio sritis
modeliu pagrįstas įvertinys
daugialypės regresijos modelis
Džeimso ir Štaino įvertinys

Kaip cituoti

Naujanis L. ir Krapavickaitė D. (2015) „Lietuvos apskričių ir savivaldybių bedarbių ir užimtų gyventojų skaičiaus vertinimas taikant modelius“, Lietuvos statistikos darbai, 54(1), p. 33-44. doi: 10.15388/LJS.2015.13878.

Santrauka

Darbe nagrinėjami baigtinės populiacijos parametrų vertinimo srityse uždaviniai. Parametrams įvertinti taikomi keturi metodai: imties planu pagrįstas nepaslinktasis įvertinys, logistinės regresijos ir sričių lygio daugialypės regresijos modeliais pagrįsti įvertiniai, taip pat Džeimso ir Štaino įvertinys. Imties planu pagrįstas įvertinys yra nepaslinktasis, bet jo dispersija paprastai yra didelė. Modeliais pagrįsti įvertiniai nėra nepaslinktieji, bet turi mažesnes dispersijas. Tam, kad būtų sumažinta ir dispersija, ir sumažėtų poslinkis, taikomas Džeimso ir Štaino įvertinys. Baigtinės populiacijos parametrų srityse vertinimui naudojami Lietuvos statistikos departamente atlikto gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenys, siekiant ištirti bedarbių ir užimtųjų gyventojų skaičiaus apskrityse ir savivaldybėse vertinimo tikslumą modeliais grįstais įvertiniais ir informacijos apie asmens registraciją Lietuvos darbo biržoje naudojimo įvertiniuose tikslingumą.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.