Gyventojų surašymo ir demografinės statistikos duomenų jungimas: metodologiniai principai ir tyrimų galimybės
Straipsniai
Domantas Jasilionis
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Vlada Stankūnienė
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Dalia Ambrozaitienė
Lietuvos statistikos departamentas
Olga Trofimova
Lietuvos statistikos departamentas
Publikuota 2014-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2014.13889
PDF

Reikšminiai žodžiai

gyventojų surašymas
mirtingumas
gimstamumas
skyrybos

Kaip cituoti

Jasilionis D., Stankūnienė V., Ambrozaitienė D. ir Trofimova O. (2014) „Gyventojų surašymo ir demografinės statistikos duomenų jungimas: metodologiniai principai ir tyrimų galimybės“, Lietuvos statistikos darbai, 53(1), p. 5-14. doi: 10.15388/LJS.2014.13889.

Santrauka

Nepalankius bendruosius Lietuvos demografinius rodiklius dažniausiai lemia itin bloga demografinė situacija kai kuriose gyventojų grupėse. Todėl siekiant tvaresnės demografinės raidos ir adekvataus gyventojų (demografinės) politikos atsako, būtina tiksliai įvertinti demografinės diferenciacijos mastus ir tiksliai identifikuoti padidintos rizikos gyventojų grupes. Tai reikalauja naujų visos populiacijos lygmeniu patikimų duomenų ir demografinių procesų diferenciacijos bei jos įtakos gyventojų raidai vertinimo metodų kūrimo. Šio straipsnio tikslas – pristatyti Lietuvos gyventojų mirtingumo, gimstamumo ir skyrybų civilinės būklės aktų įrašų (duomenų šaltinis – Gyventojų registras) ir surašymo duomenų sujungimo metodologinius pagrindus bei Lietuvos demografinių procesų diferenciacijos tyrimų empiriniais rezultatais iliustruoti šio inovacinio metodo taikymo privalumus. Tyrimas leido gauti naujus mokslo duomenis apie Lietuvoje stebimą nepalankių demografinės raidos požymių sąryšį su specifinių demografinių problemų koncentracija kai kuriose gyventojų grupėse.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.