Demografinė statistika Lietuvoje: pokyčiai atkūrus nepriklausomybę
Straipsniai
Gindra Kasnauskienė
Vilnius University, Lithuania
Dalia Ambrozaitienė
Lietuvos statistikos departamentas
Danguolė Svidlerienė
Lietuvos statistikos departamentas
Rasa Balandienė
Lietuvos statistikos departamentas
Publikuota 2009-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2009.13955
PDF

Kaip cituoti

Kasnauskienė G., Ambrozaitienė D., Svidlerienė D. ir Balandienė R. (2009) „Demografinė statistika Lietuvoje: pokyčiai atkūrus nepriklausomybę“, Lietuvos statistikos darbai, 48(1), p. 31-40. doi: 10.15388/LJS.2009.13955.

Santrauka

Šiuo metu pasaulyje stebimi dviejų krypčių įvairiu tempu vykstantys su gyventojais susiję procesai: gyven­tojų skaičiaus augimas ir depopuliacija. Daugiau gyven­tojų reiškia daugiau darbo jėgos, didesnį pa­gamintos produkcijos kiekį, daugiau suteiktų paslau­­gų, kūrybiškumo, didesnį vartojimą ir daugiau valsty­bei sumokamų mokesčių. Kita vertus, pernelyg spar­tus gyventojų skaičiaus augimas sukuria spe­cifines visuomenės problemas, pirmiausia sietinas su darbo rinkos padėtimi. Lietuvoje stebima priešinga ten­­dencija – gyventojų skaičius sparčiai mažėja. 2009 m. sausio 1 d. duomenimis, šalyje gyveno 3349,9 tūkst. gyventojų, arba 137,1 tūkst. mažiau negu 2001 m. Europos Bendrijų statistikos tarnyba (Euro­statas) prognozuoja, kad 2060 m. pradžioje Lietuvoje gyvens ketvirtadaliu mažiau gyventojų negu dabar.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.