Lietuvos imigracinė subpopuliacija: užsienyje gimusios kartos
Straipsniai
Vladislava Stankūnienė
Vytautas Magnus University, Lithuania
Dalia Ambrozaitienė
Lietuvos statistikos departamentas
Marė Baublytė
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2019-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2019.16665
PDF

Reikšminiai žodžiai

gimusieji ne Lietuvoje
imigracija
etninė sudėtis

Kaip cituoti

Stankūnienė V., Ambrozaitienė D. ir Baublytė M. (2019) „Lietuvos imigracinė subpopuliacija: užsienyje gimusios kartos “, Lietuvos statistikos darbai, 58(1), p. 4-15. doi: 10.15388/LJS.2019.16665.

Santrauka

Straipsnyje analizuojama ne Lietuvoje gimusiųjų subpopuliacija, jų amžiaus ir etninė sudėtis, atvykimo į Lietuvą periodai. Analizuojant remiamasi 2011 m. Lietuvos gyventojų ir būstų surašymo duomenimis. Analizės rezultatai rodo, kad Lietuvos kitur gimusiųjų subpopuliacija yra labai nevienalytė ir joje išsiskiria trys didesnės grupės, susiformavusios skirtingu laiku, suformuotos skirtingų imigracijos veiksnių ir srautų, jos yra skirtingos pagal amžių ir etninę sudėtį. Didžioji dalis kitur gimusiųjų subpopuliacijos yra susiformavusi sovietmečiu – tai atvykusieji iš buvusios SSRS. Tarp jų – dauguma rusai taip pat didelė dalis – lietuviai, atvykę nuo XX a. šeštojo dešimtmečio vidurio (dauguma – tremtinių vaikai). Jauniausios, besiformuojančios kitur gimusiųjų kartos kilmė – Vakarų Europos šalys.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.