Vartosenos modelių analizė mokomojoje leksikografijoje: žvalgomasis tyrimas lietuvių kalbos veiksmažodžių pavyzdžiu
Articles
Jolanta Kovalevskaitė
Vytauto Didžiojo universitetas
Laima Jancaitė
Vytauto Didžiojo universitetas
Publikuota 2019-10-18
https://doi.org/10.15388/TK.2019.17235
PDF

Reikšminiai žodžiai

lietuvių kalba
tekstynų lingvistika
vartosenos modelių analizė
vartosenos modelis
mokomieji žodynai

Kaip cituoti

Kovalevskaitė J. ir Jancaitė L. (2019) „Vartosenos modelių analizė mokomojoje leksikografijoje: žvalgomasis tyrimas lietuvių kalbos veiksmažodžių pavyzdžiu“, Taikomoji kalbotyra, (12), p. 124-154. doi: 10.15388/TK.2019.17235.

Santrauka

Šio straipsnio tikslas – pristatyti žvalgomąjį tyrimą, kuriame siekta išbandyti vartosenos modelių analizės metodą (angl. Corpus Pattern Analysis, Hanks 2004), pavyzdžiu paėmus du dažnus lietuvių kalbos veiksmažodžius iš pagrindinio žodyno. Šis metodas paremtas tekstynų inspiruotos (angl. corpus-driven) lingvistikos principais, kai į vartoseną žiūrima kaip į neatsiejamą reikšmės dalį, o vartosenoje rasti leksiniai ir gramatiniai dėsningumai yra pagrindas reikšmėms skirti. Susipažinęs ar supažindintas su šiais dėsningumais, besimokantis lietuvių kalbos galėtų geriau suvokti reikšmių skirtumus, o tai būtų svarbu ir suvokiant kalbą, ir ją produkuojant. Išdėsčius vartosenos modelių analizės principus, straipsnyje aprašomas dviejų lietuvių kalbos veiksmažodžių tyrimas, parodant, kaip taikytas šis analizės metodas; taip pat atskleidžiama, kokios yra šiuo metodu surinktų duomenų naudojimo galimybės mokomuosiuose žodynuose. Be to, aptariami ir probleminiai aspektai: vartosenos modelių atpažinimas, aprašymas ir pateikimas mokomuosiuose žodynuose.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.