Kaip apie kalbą kalba lietuvių kalbos vadovėliai gimnazistams
Articles
Daina Urbonaitė
Lietuvių kalbos institutas
Publikuota 2019-11-16
https://doi.org/10.15388/TK.2019.17237
PDF

Reikšminiai žodžiai

kalbinis švietimas
kalbos samprata, preskriptyvizmas
lietuvių kalbos vadovėliai

Kaip cituoti

Urbonaitė D. (2019) „Kaip apie kalbą kalba lietuvių kalbos vadovėliai gimnazistams“, Taikomoji kalbotyra, (12), p. 182-225. doi: 10.15388/TK.2019.17237.

Santrauka

Straipsnyje analizuojama, kaip Lietuvos mokyklinio švietimo sistema moko suvokti kalbą ir vertinti kalbos reiškinius (kalbos įvairovę, skirtingas kalbos formas ir atmainas) bei kalbos funkcijas (komunikacinę ir identifikacinę). Tyrimo pagrindas – naujausi, po 2000 metų išleisti, paskutinių gimnazijos klasių (11–12 klasių) lietuvių kalbos vadovėliai. Kokybinės analizės metodu tiriama, kokia kalbos samprata pateikiama mokiniams, kiek laikomasi šių dienų kalbotyros deskriptyvumo nuostatų ir žinių apie kalbą ir kiek vadovėliuose tebesama vadinamosios tradicinės (preskriptyviosios) gramatikos požiūrio ir kalbos taisymo idėjų

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.