Kalbos samprata kalbinio švietimo politikoje: Lietuvos ir Danijos lyginamoji analizė
Articles
Daina Urbonaitė
Lietuvių kalbos institutas
Publikuota 2017-12-22
https://doi.org/10.15388/TK.2017.17453
PDF

Reikšminiai žodžiai

standartinės kalbos ideologija
bendrinė kalba
kalbos taisyklingumas
kalbinis variantiškumas
komunikacinė kalbos funkcija
kalbos tautinės tapatybės funkcija

Kaip cituoti

Urbonaitė D. (2017) „Kalbos samprata kalbinio švietimo politikoje: Lietuvos ir Danijos lyginamoji analizė“, Taikomoji kalbotyra, (9), p. 199-299. doi: 10.15388/TK.2017.17453.

Santrauka

Šiame straipsnyje analizuojama kalbos samprata, formuojama švietimo politikos dokumentuose Lietuvoje ir Danijoje. Tyrimo objektas yra ideologija, išreiškiama kalbinio švietimo politikoje. Tyrimo tikslas – išnagrinėti bei palyginti, kaip apie kalbą kalbama švietimo politikos dokumentuose, ir kokie tikslai bei siekiai formuluojami ir keliami kalbos mokymui dviejose kalbinėse bendruomenėse – Lietuvoje ir Danijoje. Atlikta kokybinė lyginamoji dokumentų diskurso analizė leidžia įžvelgti, jog Lietuvos švietimo sistemoje akcentuojamas kalbos norminimas, taisyklingumo reikalavimai ir bendrinės kalbos normų diegimas, taip pat kalbos kaip tautinės tapatybės saugotojos ir skleidėjos samprata. Tuo tarpu Danijos švietimo sistemoje vyrauja komunikacinė kalbos samprata ir atvirumas kalbiniam variantiškumui.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.