Prancūzų K2 daiktavardinio junginio aktualioji skaida predikatinėje konstrukcijoje VBE rašto darbuose
Articles
Vitalija Kazlauskienė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-06-19
https://doi.org/10.15388/Taikalbot.2020.14.4
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

daiktavardinis junginys
predikatinė konstrukcija
atributai
mokinių kalba

Kaip cituoti

Kazlauskienė V. (2020) „Prancūzų K2 daiktavardinio junginio aktualioji skaida predikatinėje konstrukcijoje VBE rašto darbuose“, Taikomoji kalbotyra, (14), p. 39-49. doi: 10.15388/Taikalbot.2020.14.4.

Santrauka

Mokinių kalba pasižymi interferencijos ir tarpukalbės požymiais. Vienas iš pagrindinių saki­nio elementų – daiktavardinis junginys (DJ) – gali atskleisti mokinių kalbinės kompetencijos ypatybes. Tyrimui pasirinkta daiktavardinio junginio aktualioji skaida predikatinėje konstrukcijoje: kai daiktavardinio junginio atributiniai dėmenys patenka į predikatinės konstrukcijos sudėtį, kaip veiksnio aktualizuoti determinantai. Norint tiksliau ištirti tokio tipo predikatines konstrukcijas ir jų ypatumus mokinių kalboje, remiamasi lietuvių mokinių tekstyno empirine medžiaga. Darbe trumpai aptariama predikatinės konstrukcijos samprata, aprašomas mokinių tekstyno duomenų kaupimas ir atrankos kriterijai. Pateikta DJ predikatinėje konstrukcijoje analizė. Nagrinėjami būdingesni analizuojamo tekstyno atvejai. Apibendrinant kiekybinio ir kokybinio tyrimo rezultatus, suformuluotos pagrindinės išvados.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.