Nr. 1 (2012): Taikomoji kalbotyra

Nr. 1 (2012)

Taikomoji kalbotyra
Publikuota 2012-10-25
Loreta Vaicekauskienė | Ērika Sausverde
Lietuvos tarmių rezervatas. Socialiniai ir geografiniai tarmės mobilumo ribojimai tiesioginių tyrimų duomenimis
Santraukos peržiūros 84 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 85
1-27
PDF
Ramunė Čičirkaitė | Loreta Vaicekauskienė
Balsių ilginimas kaip sociolingvistinė vilniečių tarties ypatybė
Santraukos peržiūros 92 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 95
1-23
PDF
Viktorija Baranauskienė | Dovilė Krupickaitė
Lietuvos miestų gyventojų tarminės regioninės savimonės ypatumai (sociolingvistinio tyrimo duomenimis)
Santraukos peržiūros 92 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 248
1-22
PDF
Aurelija Čekuolytė
Etnografinio metodo taikymas sociolingvistiniuose (jaunimo kalbos) tyrimuose
Santraukos peržiūros 141 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 115
1-18
PDF
Emilia Wąsikiewicz-Firlej
Kultūrinės savivokos ugdymas per literatūros tekstus
Santraukos peržiūros 174 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 204
1-17
PDF
Ērika Sausverde
Pyttipanna – tai rimta! Maisto pavadinimai – keletas pastabų rašant švedų – lietuvių kalbų žodyną
Santraukos peržiūros 91 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 128
1-15
PDF

Recenzijos, nuomonės, apžvalgos

John R. M. Gledhill
Recenzija. G.Ilčiukienė „Muzikos poveikis mokant anglų kalbos pradiniame etape“
Santraukos peržiūros 63 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82
1-8
PDF