Nr. 1 (2012): Taikomoji kalbotyra

Nr. 1 (2012)

Taikomoji kalbotyra
Publikuota 2012-10-25
Loreta Vaicekauskienė | Ērika Sausverde
Lietuvos tarmių rezervatas. Socialiniai ir geografiniai tarmės mobilumo ribojimai tiesioginių tyrimų duomenimis
Santraukos peržiūros 53 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 45
1-27
PDF
Ramunė Čičirkaitė | Loreta Vaicekauskienė
Balsių ilginimas kaip sociolingvistinė vilniečių tarties ypatybė
Santraukos peržiūros 57 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 52
1-23
PDF
Viktorija Baranauskienė | Dovilė Krupickaitė
Lietuvos miestų gyventojų tarminės regioninės savimonės ypatumai (sociolingvistinio tyrimo duomenimis)
Santraukos peržiūros 61 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 126
1-22
PDF
Aurelija Čekuolytė
Etnografinio metodo taikymas sociolingvistiniuose (jaunimo kalbos) tyrimuose
Santraukos peržiūros 75 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 53
1-18
PDF
Emilia Wąsikiewicz-Firlej
Kultūrinės savivokos ugdymas per literatūros tekstus
Santraukos peržiūros 110 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 103
1-17
PDF
Ērika Sausverde
Pyttipanna – tai rimta! Maisto pavadinimai – keletas pastabų rašant švedų – lietuvių kalbų žodyną
Santraukos peržiūros 58 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 88
1-15
PDF

Recenzijos, nuomonės, apžvalgos

John R. M. Gledhill
Recenzija. G.Ilčiukienė „Muzikos poveikis mokant anglų kalbos pradiniame etape“
Santraukos peržiūros 38 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 44
1-8
PDF