Nr. 2 (2013): Taikomoji kalbotyra

Nr. 2 (2013)

Taikomoji kalbotyra
Publikuota 2013-10-25
Lina Inčiuraitė
Kognityvinis požiūris į žodžių darybą
Santraukos peržiūros 160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 387
1-24
PDF
Diana Liepinytė-Kytrienė
Antraščių-faktinių teiginių poveikio priemonės interneto portale Delfi.lt
Santraukos peržiūros 132 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 215
1-35
PDF
Laima Nevinskaitė
Retrospektyvus Lietuvos sakytinės žiniasklaidos tekstynas: rengimo metodologija ir patirtis
Santraukos peržiūros 108 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 115
1-24
PDF
Meilutė Ramonienė
Tarmės socialinė vertė: Lietuvos miestų jaunimo kalbinės nuostatos
Santraukos peržiūros 204 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 309
1-18
PDF
Jogilė Teresa Ramonaitė
Antrosios kalbos įsisavinimas natūralioje aplinkoje: įvaikinimo Italijoje atvejis
Santraukos peržiūros 118 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 109
1-30
PDF