Retrospektyvus Lietuvos sakytinės žiniasklaidos tekstynas: rengimo metodologija ir patirtis
Articles
Laima Nevinskaitė
Lietuvių kalbos institutas
Publikuota 2013-10-25
https://doi.org/10.15388/TK.2013.17259
PDF

Reikšminiai žodžiai

tekstynas
viešoji kalba
sakytinė žiniasklaida
sakytinės žiniasklaidos žanrai
tekstyno sudarymas

Kaip cituoti

Nevinskaitė L. (2013) „Retrospektyvus Lietuvos sakytinės žiniasklaidos tekstynas: rengimo metodologija ir patirtis“, Taikomoji kalbotyra, (2), p. 1-24. doi: 10.15388/TK.2013.17259.

Santrauka

Straipsnio tikslas – pristatyti akademinei bendruomenei projekte „Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai“ parengtą apie 60 val. sakytinės žiniasklaidos kalbos tekstyną, aptarti metodologinius jo kūrimo principus ir problemas, pasidalinti praktine tekstų paieškos ir atrankos patirtimi. Straipsnyje pateikiama metodologinė tekstynų kūrimo principų apžvalga, daugiausia dėmesio skiriant reprezentatyvumo ir balanso kriterijams ir jų įgyvendinimo problematikai. Pristatoma teorinė tekstyno sandaros schema, besiremianti laiko (skirstymu į laikotarpius pagal sakytinės žiniasklaidos raidos etapus) ir žanro (išskirtos trys žanrinės grupės) kriterijais. Aptariami praktiniai ir metodologiniai šios schemos įgyvendinimo sunkumai, kuriuos lėmė ribotas medžiagos prieinamumas, medžiagos balansas tarp laikotarpių, žanrų palyginamumas tarp skirtingų laikotarpių, nevienoda žanrų įvairovė skirtingais laikotarpiais ir žanrų tęstinumas. Straipsnio pabaigoje pristatoma faktinė tekstyno sandara, apimtis ir techniniai jo požymiai.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.