T. 16 (2021): Taikomoji kalbotyra [Kaupiamasis]

T. 16 (2021)

Taikomoji kalbotyra
[Kaupiamasis]
Publikuota 2021-07-02
Jogilė Teresa Ramonaitė | Meilutė Ramonienė
Kaip, kada ir kodėl užmirštama gimtoji kalba?
Santraukos peržiūros 129 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 142 | Straipsnio (HTML) peržiūros 25
Skirmantė Kubiliūtė
Hibridinės tapatybės formavimosi tendencijos didžiuosiuose Lietuvos miestuose: rusakalbio jaunimo etninės tapatybės atvejis
Santraukos peržiūros 26 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10 | Straipsnio (HTML) peržiūros 3