T. 16 (2021): Taikomoji kalbotyra [Kaupiamasis]

T. 16 (2021)

Taikomoji kalbotyra
[Kaupiamasis]
Publikuota 2021-07-02
Jogilė Teresa Ramonaitė | Meilutė Ramonienė
Ar gimtoji kalba nebėra gimtoji? Tarptautinio įvaikinimo atvejis
Santraukos peržiūros 47 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32 | Straipsnio (HTML) peržiūros 9