T. 16 (2021): Taikomoji kalbotyra

T. 16 (2021)

Taikomoji kalbotyra
Publikuota 2021-07-02

Pradžios puslapiai

Jogilė Teresa Ramonaitė | Meilutė Ramonienė
Kaip, kada ir kodėl užmirštama gimtoji kalba?
Santraukos peržiūros 330 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 622 | Straipsnio (HTML) peržiūros 89
Skirmantė Kubiliūtė
Hibridinės tapatybės formavimosi tendencijos didžiuosiuose Lietuvos miestuose: rusakalbio jaunimo etninės tapatybės atvejis
Santraukos peržiūros 160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 123 | Straipsnio (HTML) peržiūros 82
Rūta Petrauskaitė | Virginijus Dadurkevičius
Tradicinių aiškinamųjų žodynų antraštyno atnaujinimo būdas
Santraukos peržiūros 216 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 150 | Straipsnio (HTML) peržiūros 71
Ona Aleknavičienė
Kalbos politikos metmenys Prūsijos Karalystėje XVIII–XIX a. sandūroje
Santraukos peržiūros 115 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 89 | Straipsnio (HTML) peržiūros 22
Laura Kamandulytė-Merfeldienė
Neišplėtotoji lietuvių vaikų kalba ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje: būdvardžio laipsnio kategorijos įsisavinimas
Santraukos peržiūros 120 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 112 | Straipsnio (HTML) peržiūros 67
Anu Kalda
Percepcinių metaforų vertimas: kalbiniai, kultūriniai ir socialiniai aspektai
Santraukos peržiūros 127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 111 | Straipsnio (HTML) peržiūros 13
Akvilė Matulionytė | Kristina Jakaitė-Bulbukienė
Studentų nuostatos bendrinės lietuvių kalbos ir norminimo atžvilgiu
Santraukos peržiūros 101 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 81 | Straipsnio (HTML) peržiūros 24
110–130
PDF HTML

Recenzijos, nuomonės, apžvalgos

Veronika Girininkaitė
Dešimtoji istorinės sociolingvistikos konferencija
Santraukos peržiūros 82 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 50 | Straipsnio (HTML) peržiūros 8
Jūratė Ruzaitė
Teisė, kalba ir teismo lingvistika migracijos kontekste: dviejų konferencijų apžvalga
Santraukos peržiūros 88 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 52 | Straipsnio (HTML) peržiūros 31