T. 16 (2021): Taikomoji kalbotyra [Kaupiamasis]

T. 16 (2021)

Taikomoji kalbotyra
[Kaupiamasis]
Publikuota 2021-07-02
Jogilė Teresa Ramonaitė | Meilutė Ramonienė
Kaip, kada ir kodėl užmirštama gimtoji kalba?
Santraukos peržiūros 247 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 376 | Straipsnio (HTML) peržiūros 62
Skirmantė Kubiliūtė
Hibridinės tapatybės formavimosi tendencijos didžiuosiuose Lietuvos miestuose: rusakalbio jaunimo etninės tapatybės atvejis
Santraukos peržiūros 113 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 75 | Straipsnio (HTML) peržiūros 71
Rūta Petrauskaitė | Virginijus Dadurkevičius
Tradicinių aiškinamųjų žodynų antraštyno atnaujinimo būdas
Santraukos peržiūros 95 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 74 | Straipsnio (HTML) peržiūros 37

Recenzijos, nuomonės, apžvalgos

Veronika Girininkaitė
Dešimtoji istorinės sociolingvistikos konferencija
Santraukos peržiūros 53 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 36 | Straipsnio (HTML) peržiūros 3
Jūratė Ruzaitė
Teisė, kalba ir teismo lingvistika migracijos kontekste: dviejų konferencijų apžvalga
Santraukos peržiūros 60 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 33 | Straipsnio (HTML) peržiūros 12