Dešimtoji istorinės sociolingvistikos konferencija
Recenzijos, nuomonės, apžvalgos
Veronika Girininkaitė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2021-11-09
PDF
HTML

Kaip cituoti

Girininkaitė V. (2021) „Dešimtoji istorinės sociolingvistikos konferencija“, Taikomoji kalbotyra, 16, p. 49-50. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/25006 (žiūrėta: 1spalio2022).