SKOLININKO IR KREDITORIAUS INTERESŲ PUSIAUSVYROS EUROPINIO SĄSKAITOS BLOKAVIMO ĮSAKYMO PROCEDŪROJE UŽTIKRINIMAS
-
Sigita Taurienė
Publikuota 2017-07-24
https://doi.org/10.15388/Teise.2017.103.10785
PDF

Kaip cituoti

Taurienė S. (2017) „SKOLININKO IR KREDITORIAUS INTERESŲ PUSIAUSVYROS EUROPINIO SĄSKAITOS BLOKAVIMO ĮSAKYMO PROCEDŪROJE UŽTIKRINIMAS“, Teisė, 1030, p. 132-146. doi: 10.15388/Teise.2017.103.10785.

Santrauka

Straipsnyje skolininko ir kreditoriaus interesų pusiausvyros užtikrinimo aspektu aptariamos 2014 m. gegužės 15 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 655/2014, kuriuo nustatoma europinio sąskaitos blokavimo įsakymo procedūra, siekiant palengvinti tarpvalstybinį skolų išieškojimą civilinėse ir komercinėse bylose, nuostatos, skirtos europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo sąlygoms ir skolininko bei kreditoriaus teisių gynimo priemonėms reglamentuoti. Atliktos analizės pagrindu daroma išvada, kad europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo (vykdymo) procedūros reglamentavimas tobulintinas, siekiant užtikrinti, jog, pritaikius blokavimo įsakymą, skolininkas turės galimybę naudotis jo būtiniesiems asmeniniams ar verslo poreikiams tenkinti reikalinga lėšų dalimi, taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad dėl pernelyg griežtų ir nepakankamai apibrėžtų blokavimo įsakymo išdavimo sąlygų kreditoriui gali būti sudėtinga pasinaudoti blokavimo įsakymo išdavimo procedūra.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.