T. 103 (2017): Teisė

T. 103 (2017)

Teisė
Publikuota 2017-07-24

Teisės aktualijos

Rūta Bakševičienė
NŪDIENOS TEISĖKŪROS PROCESO REGLAMENTAVIMO LIETUVOJE IR JOS VEIKSMINGUMO SANTYKIS
Santraukos peržiūros 301 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 561
147-156
PDF

-

Egidijus Bieliūnas
NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ KVALIFIKAVIMAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO JURISPRUDENCIJA
Santraukos peržiūros 464 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 544
7-21
PDF
Audrius Juozapavičius
IKITEISMINIO TYRIMO PRADĖJIMO MATERIALUSIS PAGRINDAS: TEORIJA IR PRAKTIKA
Santraukos peržiūros 395 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1392
22-44
PDF
Julius Zaleskis
ES BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS: REIKŠMĖ DUOMENŲ APSAUGOS TEISEI
Santraukos peržiūros 720 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1584
45-54
PDF
55-68
PDF
Airė Keturakienė
TEISĖ Į VANDENĮ
Santraukos peržiūros 356 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 421
69-87
PDF
Vaidas Kontrimas
NEGAUTO PELNO NUSTATYMO PROBLEMOS NETEISĖTAI PASINAUDOJUS KOMERCINE PASLAPTIMI
Santraukos peržiūros 300 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 466
88-102
PDF
Marija Markova
PLAČIAI ŽINOMŲ PREKIŲ ŽENKLŲ APSAUGĄ PAGRINDŽIANČIŲ TEORIJŲ ANALIZĖ
Santraukos peržiūros 373 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 431
103-131
PDF
Monika Morkūnaitė
TEISMINIS PACIENTŲ PATIRTOS ŽALOS ATLYGINIMO MODELIS
Santraukos peržiūros 327 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 523
114-131
PDF
Sigita Taurienė
SKOLININKO IR KREDITORIAUS INTERESŲ PUSIAUSVYROS EUROPINIO SĄSKAITOS BLOKAVIMO ĮSAKYMO PROCEDŪROJE UŽTIKRINIMAS
Santraukos peržiūros 275 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 461
132-146
PDF