T. 103 (2017): Teisė

T. 103 (2017)

Teisė
Publikuota 2017-07-24

Teisės aktualijos

Rūta Bakševičienė
NŪDIENOS TEISĖKŪROS PROCESO REGLAMENTAVIMO LIETUVOJE IR JOS VEIKSMINGUMO SANTYKIS
Santraukos peržiūros 341 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 635
147-156
PDF

-

Egidijus Bieliūnas
NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ KVALIFIKAVIMAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO JURISPRUDENCIJA
Santraukos peržiūros 500 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 636
7-21
PDF
Audrius Juozapavičius
IKITEISMINIO TYRIMO PRADĖJIMO MATERIALUSIS PAGRINDAS: TEORIJA IR PRAKTIKA
Santraukos peržiūros 431 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1796
22-44
PDF
Julius Zaleskis
ES BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS: REIKŠMĖ DUOMENŲ APSAUGOS TEISEI
Santraukos peržiūros 820 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1915
45-54
PDF
55-68
PDF
Airė Keturakienė
TEISĖ Į VANDENĮ
Santraukos peržiūros 380 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 496
69-87
PDF
Vaidas Kontrimas
NEGAUTO PELNO NUSTATYMO PROBLEMOS NETEISĖTAI PASINAUDOJUS KOMERCINE PASLAPTIMI
Santraukos peržiūros 336 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 527
88-102
PDF
Marija Markova
PLAČIAI ŽINOMŲ PREKIŲ ŽENKLŲ APSAUGĄ PAGRINDŽIANČIŲ TEORIJŲ ANALIZĖ
Santraukos peržiūros 411 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 484
103-131
PDF
Monika Morkūnaitė
TEISMINIS PACIENTŲ PATIRTOS ŽALOS ATLYGINIMO MODELIS
Santraukos peržiūros 376 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 616
114-131
PDF
Sigita Taurienė
SKOLININKO IR KREDITORIAUS INTERESŲ PUSIAUSVYROS EUROPINIO SĄSKAITOS BLOKAVIMO ĮSAKYMO PROCEDŪROJE UŽTIKRINIMAS
Santraukos peržiūros 303 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 493
132-146
PDF