T. 103 (2017): Teisė

T. 103 (2017)

Teisė
Publikuota 2017-07-24

Teisės aktualijos

Rūta Bakševičienė
NŪDIENOS TEISĖKŪROS PROCESO REGLAMENTAVIMO LIETUVOJE IR JOS VEIKSMINGUMO SANTYKIS
Santraukos peržiūros 367 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 718
147-156
PDF

-

Egidijus Bieliūnas
NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ KVALIFIKAVIMAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO JURISPRUDENCIJA
Santraukos peržiūros 521 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 743
7-21
PDF
Audrius Juozapavičius
IKITEISMINIO TYRIMO PRADĖJIMO MATERIALUSIS PAGRINDAS: TEORIJA IR PRAKTIKA
Santraukos peržiūros 457 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2170
22-44
PDF
Julius Zaleskis
ES BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS: REIKŠMĖ DUOMENŲ APSAUGOS TEISEI
Santraukos peržiūros 860 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2084
45-54
PDF
55-68
PDF
Airė Keturakienė
TEISĖ Į VANDENĮ
Santraukos peržiūros 403 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 584
69-87
PDF
Vaidas Kontrimas
NEGAUTO PELNO NUSTATYMO PROBLEMOS NETEISĖTAI PASINAUDOJUS KOMERCINE PASLAPTIMI
Santraukos peržiūros 359 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 605
88-102
PDF
Marija Markova
PLAČIAI ŽINOMŲ PREKIŲ ŽENKLŲ APSAUGĄ PAGRINDŽIANČIŲ TEORIJŲ ANALIZĖ
Santraukos peržiūros 446 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 546
103-131
PDF
Monika Morkūnaitė
TEISMINIS PACIENTŲ PATIRTOS ŽALOS ATLYGINIMO MODELIS
Santraukos peržiūros 409 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 701
114-131
PDF
Sigita Taurienė
SKOLININKO IR KREDITORIAUS INTERESŲ PUSIAUSVYROS EUROPINIO SĄSKAITOS BLOKAVIMO ĮSAKYMO PROCEDŪROJE UŽTIKRINIMAS
Santraukos peržiūros 326 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 569
132-146
PDF