IŠ NETEISĖTO PASINAUDOJIMO KOMERCINE PASLAPTIMI GAUTOS NAUDOS PRITEISIMO NUKENTĖJUSIAM ASMENIUI PROBLEMOS
-
Vaidas Kontrimas
Publikuota 2017-12-12
https://doi.org/10.15388/Teise.2017.105.11122
PDF

Kaip cituoti

Kontrimas V. (2017) „IŠ NETEISĖTO PASINAUDOJIMO KOMERCINE PASLAPTIMI GAUTOS NAUDOS PRITEISIMO NUKENTĖJUSIAM ASMENIUI PROBLEMOS“, Teisė, 1050, p. 119-134. doi: 10.15388/Teise.2017.105.11122.

Santrauka

Straipsnyje analizuojama, kokiu teisiniu pagrindu (taikant civilinės atsakomybės ar nepagrįsto praturtėjimo institutą) nukentėjusiam asmeniui turėtų būti priteisiama iš nesąžiningos konkurencijos, neteisėtai atskleidus ir pasinaudojus komercine paslaptimi, veiksmų gauta nauda. Straipsnyje taip pat analizuojami savo turiniu nauji Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos išaiškinimai dėl civilinės atsakomybės taikymo už nesąžiningos konkurencijos veiksmus ryšium su nukentėjusio asmens negauto pelno ir iš pažeidimo gautos naudos priteisimu, jų santykiu. Straipsnyje vertinamas tokių išaiškinimų teisinis pagrįstumas bei galimi neigiami padariniai.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.