T. 105 (2017): Teisė

T. 105 (2017)

Teisė
Publikuota 2017-12-12

Teisės aktualijos

Teodoras Medaiskis | Vida Petrylaitė
KNYGOS „ES REGLAMENTŲ 883/2004 IR 987/2009 KOMENTARAS“ APŽVALGA
Santraukos peržiūros 384 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 324
170-172
PDF
Виктор Викторович Заборовский
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ГРАНИЦЫ АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЫ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ
Santraukos peržiūros 296 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 709
173-187
PDF
Anatoliy Lytvynenko
THE ROLE OF SIDIS V. F-R PUBLISHING CO. CASE IN THE FORMATION OF RIGHT TO BE FORGOTTEN
Santraukos peržiūros 241 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 381
188-211
PDF
Татьяна Андреевна Васильева
«КОСВЕННЫЙ ИСК»: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Santraukos peržiūros 334 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 652
223-229
PDF

-

Armanas Abramavičius | Andželika Vosyliūtė
ATVIROJI VAGYSTĖ IR JOS KVALIFIKAVIMO YPATUMAI
Santraukos peržiūros 415 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 3786
7-21
PDF
Haroldas Šinkūnas | Rasa Svetikaitė
RESPUBLIKOS PREZIDENTO ĮGALIOJIMAI ĮSTATYMŲ LEIDYBOS PROCESE
Santraukos peržiūros 328 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1623
22-36
PDF
Gintautas Sakalauskas
KODĖL KRIMINOLOGIJA?
Santraukos peržiūros 505 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1463
37-53
PDF
Justyna Levon
KOMPENSACIJA KAIP ĮMOKOS Į NUKENTĖJUSIŲ NUO NUSIKALTIMŲ ASMENŲ FONDĄ TIKSLAS
Santraukos peržiūros 301 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 822
54-69
PDF
Rūta Bakševičienė
DISKRECIJOS SĄVOKA LIETUVOS VIEŠOJOJE TEISĖJE
Santraukos peržiūros 336 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1380
70-83
PDF
Petras Tarasevičius
TECHNINIŲ PRIEMONIŲ NAUDOJIMO KRIMINALINĖJE ŽVALGYBOJE TEISĖTUMO PROBLEMOS
Santraukos peržiūros 403 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 836
84-99
PDF
Aurelija Balčiūnė
NESĄŽININGŲ SĄLYGŲ PREKIAUTOJŲ TARPUSAVIO (B2B) SUTARTYSE KONTROLĖ PAGAL LIETUVOS TEISĘ
Santraukos peržiūros 250 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 375
100-118
PDF
Vaidas Kontrimas
IŠ NETEISĖTO PASINAUDOJIMO KOMERCINE PASLAPTIMI GAUTOS NAUDOS PRITEISIMO NUKENTĖJUSIAM ASMENIUI PROBLEMOS
Santraukos peržiūros 270 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 475
119-134
PDF
Vilius Mitkevičius
MULTIMODALINIO KROVINIŲ VEŽIMO TEISINIS (NE)REGULIAVIMAS LIETUVOJE
Santraukos peržiūros 244 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 752
135-154
PDF
Tadas Varapnickas
GALIMAI PADARYTOS NUSIKALSTAMOS VEIKOS PAAIŠKĖJIMO ARBITRAŽE TEISINIAI PADARINIAI
Santraukos peržiūros 235 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 424
155-169
PDF