Administracinė teisė Vaclovo Biržiškos akimis
Straipsniai
Ieva Deviatnikovaitė
Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas
Publikuota 2018-10-08
https://doi.org/10.15388/Teise.2018.0.11977
PDF

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

Deviatnikovaitė I. (2018) „Administracinė teisė Vaclovo Biržiškos akimis“, Teisė, 1080, p. 35-50. doi: 10.15388/Teise.2018.0.11977.

Santrauka

[straipsnis, santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Lietuvoje administracinės teisės paskaitos buvo pradėtos skaityti 1922 m. rudenį Lietuvos universitete. Skaitė jas V. Biržiška, pripažintas Lietuvos knygotyrininkas, dokumentotyrininkas, spaudos ir knygos istorijos žinovas, bibliografas, biografistikos pradininkas. V. Biržiška nėra išleidęs nė vieno veikalo, susijusio su administracine teise, išskyrus, manytina, administracinės teisės paskaitų planus, atspindėjusius administracinės teisės paskaitų turinį ir to meto teisininkų supratimą apie šią teisės šaką. Be to, tarpukario Lietuvoje iki 1939 metų nebuvo knygų, skirtų administracinės teisės studijoms. Taigi, tyrimo tikslas – išanalizuoti 1931–1932 ir 1936–1937 metų administracinės teisės dalyko planus bei 1935 m. ir 1937 m. išleistus paskaitų konspektus kaip vienintelius to meto administracinės teisės studijų šaltinius.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai