T. 108 (2018): Teisė

T. 108 (2018)

Teisė
Publikuota 2018-10-08

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 173 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 88
1-6
PDF

Straipsniai

Nika Bruskina
Pareiškėjo sąžiningumas ir nesąžiningumas restitucijos procese: Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika
Santraukos peržiūros 667 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 283
7-21
PDF
Ieva Deviatnikovaitė
Administracinė teisė Vaclovo Biržiškos akimis
Santraukos peržiūros 595 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 230
35-50
PDF
Laura Paškevičienė
Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: idėjiniai ir vertybiniai pagrindai
Santraukos peržiūros 624 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 379
51-69
PDF
Laura Paškevičienė
Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: bendrosios normatyvinės charakteristikos
Santraukos peržiūros 625 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 325
70-83
PDF
Martynas Endrijaitis
Finansinės apskaitos ir audito teisinis reguliavimas kaip viešųjų finansų teisės institutas
Santraukos peržiūros 692 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 349
84-103
PDF

Teisės aktualijos

Peeter Järvelaid
Kelzeno idėjų recepcija ir grynosios teisės teorijos įtaka Estijoje
Santraukos peržiūros 528 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 175
104-115
PDF
Нanna Shafalovich
Teisinio reguliavimo iššūkiai ir perspektyvos siekiant inovacinio tipo (Baltarusijos Respublikos pavyzdžiu)
Santraukos peržiūros 533 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 199
127-134
PDF

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 170 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 84
140-143
PDF