T. 108 (2018): Teisė

T. 108 (2018)

Teisė
Publikuota 2018-10-08

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 153 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 86
1-6
PDF

Straipsniai

Nika Bruskina
Pareiškėjo sąžiningumas ir nesąžiningumas restitucijos procese: Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika
Santraukos peržiūros 631 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 261
7-21
PDF
Ieva Deviatnikovaitė
Administracinė teisė Vaclovo Biržiškos akimis
Santraukos peržiūros 561 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 208
35-50
PDF
Laura Paškevičienė
Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: idėjiniai ir vertybiniai pagrindai
Santraukos peržiūros 584 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 334
51-69
PDF
Laura Paškevičienė
Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: bendrosios normatyvinės charakteristikos
Santraukos peržiūros 575 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 264
70-83
PDF
Martynas Endrijaitis
Finansinės apskaitos ir audito teisinis reguliavimas kaip viešųjų finansų teisės institutas
Santraukos peržiūros 658 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 283
84-103
PDF

Teisės aktualijos

Peeter Järvelaid
Kelzeno idėjų recepcija ir grynosios teisės teorijos įtaka Estijoje
Santraukos peržiūros 499 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 161
104-115
PDF
Нanna Shafalovich
Teisinio reguliavimo iššūkiai ir perspektyvos siekiant inovacinio tipo (Baltarusijos Respublikos pavyzdžiu)
Santraukos peržiūros 511 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 179
127-134
PDF

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 149 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 80
140-143
PDF