Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: idėjiniai ir vertybiniai pagrindai
Straipsniai
Laura Paškevičienė
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Publikuota 2018-10-08
https://doi.org/10.15388/Teise.2018.0.11978
PDF

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

Paškevičienė L. (2018) „Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: idėjiniai ir vertybiniai pagrindai“, Teisė, 1080, p. 51-69. doi: 10.15388/Teise.2018.0.11978.

Santrauka

[straipsnis, santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnyje analizuojami išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme idėjiniai ir vertybiniai teisiniai pagrindai, siekiant patikrinti prielaidas dėl šio teisinio instituto vientisos koncepcijos formavimo galimybių, jo paskirties ir vietos Lietuvos teisinėje sistemoje. Taip pat autorės tiriamas iki šiol vyravusių mokslinių įžvalgų pakankamumas, sprendžiant dėl šį institutą orientuojančių teisinių vertybių ir principų, atsižvelgiant į probleminius klausimus, kylančius dėl šio instituto dvilypės – administracinės vykdomosios ir justicinės teisinės – prigimties.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.