Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: bendrosios normatyvinės charakteristikos
Straipsniai
Laura Paškevičienė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-10-08
https://doi.org/10.15388/Teise.2018.0.11979
PDF

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

Paškevičienė L. (2018) „Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: bendrosios normatyvinės charakteristikos“, Teisė, 1080, p. 70-83. doi: 10.15388/Teise.2018.0.11979.

Santrauka

[straipsnis, santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnyje analizuojamos išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutą reguliuojančios bendrojo teisinio reguliavimo normos, siekiant patikrinti šio teisinio instituto vientisos koncepcijos formavimo galimybių, jo paskirties ir vietos Lietuvos teisinėje sistemoje prielaidas. Autorė tiria šio norminio reguliavimo teikiamas nuostatas ir kriterijus, apibrėžiančius esmines institucines ir funkcines šio teisinio instituto charakteristikas, siekiant atskleisti ir įvertinti problemas dėl galimai egzistuojančio institutą sisteminančių bendrųjų teisės normų trūkumo.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.