T. 110 (2019): Teisė

T. 110 (2019)

Teisė
Publikuota 2019-02-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 310 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 43
1-7
PDF

Straipsniai

Ramūnas Birštonas
Komercinių paslapčių direktyvos įgyvendinimas Lietuvos teisėje
Santraukos peržiūros 1773 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 780 | Straipsnio (HTML) peržiūros 276
Ingrida Danėlienė
Šeimos gyvenimo apsauga Europos Sąjungos teisėje: šeimos samprata
Santraukos peržiūros 1722 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 633 | Straipsnio (HTML) peržiūros 252
Agnė Limantė
1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų 12 straipsnio taikymas Lietuvos teismų praktikoje
Santraukos peržiūros 1645 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 531 | Straipsnio (HTML) peržiūros 254
Tomas Maceina | Gintautas Valickas
Teisėjų sprendimų priėmimas: intuityvus ir racionalus informacijos apdorojimas
Santraukos peržiūros 1511 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 619 | Straipsnio (HTML) peržiūros 253
Justinas Jarusevičius
Verslo sprendimo taisyklės taikymo priežastys
Santraukos peržiūros 2440 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 630 | Straipsnio (HTML) peržiūros 210
Rimantė Rudauskienė
Žaliųjų viešųjų pirkimų apibrėžimas pagal Lietuvos Respublikos teisinį reguliavimą
Santraukos peržiūros 1337 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 451 | Straipsnio (HTML) peržiūros 209
Viltė Kristina Steponėnaitė
Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos tikslinių finansinių priemonių priskyrimas baudžiamojo pobūdžio priemonėms
Santraukos peržiūros 1544 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 347 | Straipsnio (HTML) peržiūros 150
Andrius Valuta
Atskirosios nuomonės institutas Lietuvos konstitucinės justicijos procese: raida ir tobulinimo perspektyvos
Santraukos peržiūros 1720 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 690 | Straipsnio (HTML) peržiūros 231

Teisės aktualijos

Monika Florczak-Wątor
Silpnesnės nekilnojamojo turto vystymo sutarties šalies apsauga pagal Lenkijos teisę. Valstybės apsauginių pareigų modelio praktinis įgyvendinimas
Santraukos peržiūros 1109 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 310 | Straipsnio (HTML) peržiūros 196
Peeter Järvelaid
Profesorius Leo Leesment (1902–1986) kaip asmenybė ir Tartu universiteto dėstytojas
Santraukos peržiūros 1412 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 253 | Straipsnio (HTML) peržiūros 142
Katarzyna Kos
Sąvokos chilling effect evoliucija ar entropija – perspektyva Lenkijoje
Santraukos peržiūros 1067 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 296 | Straipsnio (HTML) peržiūros 196

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 278 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 180
178-180
PDF