T. 110 (2019): Teisė

T. 110 (2019)

Teisė
Publikuota 2019-02-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 284 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 37
1-7
PDF

Straipsniai

Ramūnas Birštonas
Komercinių paslapčių direktyvos įgyvendinimas Lietuvos teisėje
Santraukos peržiūros 1689 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 650 | Straipsnio (HTML) peržiūros 245
Ingrida Danėlienė
Šeimos gyvenimo apsauga Europos Sąjungos teisėje: šeimos samprata
Santraukos peržiūros 1588 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 535 | Straipsnio (HTML) peržiūros 230
Agnė Limantė
1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų 12 straipsnio taikymas Lietuvos teismų praktikoje
Santraukos peržiūros 1536 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 405 | Straipsnio (HTML) peržiūros 218
Tomas Maceina | Gintautas Valickas
Teisėjų sprendimų priėmimas: intuityvus ir racionalus informacijos apdorojimas
Santraukos peržiūros 1397 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 511 | Straipsnio (HTML) peržiūros 203
Justinas Jarusevičius
Verslo sprendimo taisyklės taikymo priežastys
Santraukos peržiūros 2371 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 514 | Straipsnio (HTML) peržiūros 195
Rimantė Rudauskienė
Žaliųjų viešųjų pirkimų apibrėžimas pagal Lietuvos Respublikos teisinį reguliavimą
Santraukos peržiūros 1260 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 289 | Straipsnio (HTML) peržiūros 192
Viltė Kristina Steponėnaitė
Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos tikslinių finansinių priemonių priskyrimas baudžiamojo pobūdžio priemonėms
Santraukos peržiūros 1445 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 280 | Straipsnio (HTML) peržiūros 139
Andrius Valuta
Atskirosios nuomonės institutas Lietuvos konstitucinės justicijos procese: raida ir tobulinimo perspektyvos
Santraukos peržiūros 1652 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 502 | Straipsnio (HTML) peržiūros 199

Teisės aktualijos

Monika Florczak-Wątor
Silpnesnės nekilnojamojo turto vystymo sutarties šalies apsauga pagal Lenkijos teisę. Valstybės apsauginių pareigų modelio praktinis įgyvendinimas
Santraukos peržiūros 1060 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 243 | Straipsnio (HTML) peržiūros 185
Peeter Järvelaid
Profesorius Leo Leesment (1902–1986) kaip asmenybė ir Tartu universiteto dėstytojas
Santraukos peržiūros 1381 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 200 | Straipsnio (HTML) peržiūros 131
Katarzyna Kos
Sąvokos chilling effect evoliucija ar entropija – perspektyva Lenkijoje
Santraukos peržiūros 1013 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 227 | Straipsnio (HTML) peržiūros 189

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 256 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 176
178-180
PDF