T. 110 (2019): Teisė

T. 110 (2019)

Teisė
Publikuota 2019-02-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 329 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 53
1-7
PDF

Straipsniai

Ramūnas Birštonas
Komercinių paslapčių direktyvos įgyvendinimas Lietuvos teisėje
Santraukos peržiūros 1831 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 847 | Straipsnio (HTML) peržiūros 292
Ingrida Danėlienė
Šeimos gyvenimo apsauga Europos Sąjungos teisėje: šeimos samprata
Santraukos peržiūros 1784 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 669 | Straipsnio (HTML) peržiūros 267
Agnė Limantė
1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų 12 straipsnio taikymas Lietuvos teismų praktikoje
Santraukos peržiūros 1690 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 576 | Straipsnio (HTML) peržiūros 287
Tomas Maceina | Gintautas Valickas
Teisėjų sprendimų priėmimas: intuityvus ir racionalus informacijos apdorojimas
Santraukos peržiūros 1563 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 668 | Straipsnio (HTML) peržiūros 273
Justinas Jarusevičius
Verslo sprendimo taisyklės taikymo priežastys
Santraukos peržiūros 2491 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 694 | Straipsnio (HTML) peržiūros 223
Rimantė Rudauskienė
Žaliųjų viešųjų pirkimų apibrėžimas pagal Lietuvos Respublikos teisinį reguliavimą
Santraukos peržiūros 1379 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 534 | Straipsnio (HTML) peržiūros 222
Viltė Kristina Steponėnaitė
Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos tikslinių finansinių priemonių priskyrimas baudžiamojo pobūdžio priemonėms
Santraukos peržiūros 1572 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 380 | Straipsnio (HTML) peržiūros 160
Andrius Valuta
Atskirosios nuomonės institutas Lietuvos konstitucinės justicijos procese: raida ir tobulinimo perspektyvos
Santraukos peržiūros 1771 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 792 | Straipsnio (HTML) peržiūros 265

Teisės aktualijos

Monika Florczak-Wątor
Silpnesnės nekilnojamojo turto vystymo sutarties šalies apsauga pagal Lenkijos teisę. Valstybės apsauginių pareigų modelio praktinis įgyvendinimas
Santraukos peržiūros 1134 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 338 | Straipsnio (HTML) peržiūros 208
Peeter Järvelaid
Profesorius Leo Leesment (1902–1986) kaip asmenybė ir Tartu universiteto dėstytojas
Santraukos peržiūros 1437 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 272 | Straipsnio (HTML) peržiūros 149
Katarzyna Kos
Sąvokos chilling effect evoliucija ar entropija – perspektyva Lenkijoje
Santraukos peržiūros 1099 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 344 | Straipsnio (HTML) peržiūros 212

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 293 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 190
178-180
PDF