T. 118 (2021): Teisė

T. 118 (2021)

Teisė
Publikuota 2021-03-02

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 151 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 114
1-7
PDF

Straipsniai

Vytautas Nekrošius
Įrodymų teisėtumas kaip jų leistinumo sąlyga Lietuvos civiliniame procese
Santraukos peržiūros 475 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 695 | Straipsnio (HTML) peržiūros 174
Gintaras Goda
Pozityvios procesinės valstybės pareigos pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 2 ir 3 straipsnius: Lietuvos patirtis
Santraukos peržiūros 439 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 557 | Straipsnio (HTML) peržiūros 135
Tomas Bagdanskis
Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia
Santraukos peržiūros 507 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1542 | Straipsnio (HTML) peržiūros 207
Irmantas Jarukaitis | Monika Morkūnaitė
Teismų nepriklausomumo principas Europos Sąjungos teisės raidos kontekste
Santraukos peržiūros 433 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 615 | Straipsnio (HTML) peržiūros 113
Ryszard Balicki | Agnė Juškevičiūtė-Vilienė
Teisingumo vykdymo iššūkiai Lenkijos Respublikoje: teismo nepriklausomumo principo įgyvendinimo problemos
Santraukos peržiūros 262 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 383 | Straipsnio (HTML) peržiūros 47
Ieva Deviatnikovaitė
Reikalavimai pretendentams į administracinių teismų teisėjus ir pretendentų atrankos aspektai
Santraukos peržiūros 283 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 413 | Straipsnio (HTML) peržiūros 78
Renata Juzikienė
Finansinio užstato pinigais kvalifikavimo problematika
Santraukos peržiūros 207 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 343 | Straipsnio (HTML) peržiūros 38
Ieva Marija Ragaišytė
Nusikaltimų aplinkai direktyvos harmonizavimo ir įgyvendinimo iššūkiai
Santraukos peržiūros 424 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 375 | Straipsnio (HTML) peržiūros 66

Teisės aktualijos

Kirill Tomashevski
Non-Judicial Procedures of Protecting the Rights of Workers in Belarus, other EEU States and Lithuania*
Santraukos peržiūros 97 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 139 | Straipsnio (HTML) peržiūros 34
Hanna Shafalovich
Многомерность юридических фактов
Santraukos peržiūros 145 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 217 | Straipsnio (HTML) peržiūros 129
Vladyslava Turkanova
Finding an Effective Way of Civil Dispute Resolution
Santraukos peržiūros 121 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 152 | Straipsnio (HTML) peržiūros 28