T. 118 (2021): Teisė

T. 118 (2021)

Teisė
Publikuota 2021-03-02

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 72 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 61
1-7
PDF

Straipsniai

Vytautas Nekrošius
Įrodymų teisėtumas kaip jų leistinumo sąlyga Lietuvos civiliniame procese
Santraukos peržiūros 182 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 264 | Straipsnio (HTML) peržiūros 50
Gintaras Goda
Pozityvios procesinės valstybės pareigos pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 2 ir 3 straipsnius: Lietuvos patirtis
Santraukos peržiūros 181 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 185 | Straipsnio (HTML) peržiūros 37
Tomas Bagdanskis
Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia
Santraukos peržiūros 127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 146 | Straipsnio (HTML) peržiūros 30
Irmantas Jarukaitis | Monika Morkūnaitė
Teismų nepriklausomumo principas Europos Sąjungos teisės raidos kontekste
Santraukos peržiūros 149 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 200 | Straipsnio (HTML) peržiūros 35
Ryszard Balicki | Agnė Juškevičiūtė-Vilienė
Teisingumo vykdymo iššūkiai Lenkijos Respublikoje: teismo nepriklausomumo principo įgyvendinimo problemos
Santraukos peržiūros 120 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 136 | Straipsnio (HTML) peržiūros 17
Ieva Deviatnikovaitė
Reikalavimai pretendentams į administracinių teismų teisėjus ir pretendentų atrankos aspektai
Santraukos peržiūros 162 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 128 | Straipsnio (HTML) peržiūros 34
Renata Juzikienė
Finansinio užstato pinigais kvalifikavimo problematika
Santraukos peržiūros 92 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 100 | Straipsnio (HTML) peržiūros 20
Ieva Marija Ragaišytė
Nusikaltimų aplinkai direktyvos harmonizavimo ir įgyvendinimo iššūkiai
Santraukos peržiūros 192 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 134 | Straipsnio (HTML) peržiūros 31

Teisės aktualijos

Kirill Tomashevski
Non-Judicial Procedures of Protecting the Rights of Workers in Belarus, other EEU States and Lithuania*
Santraukos peržiūros 41 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 30 | Straipsnio (HTML) peržiūros 15
Hanna Shafalovich
Многомерность юридических фактов
Santraukos peržiūros 53 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 34 | Straipsnio (HTML) peržiūros 12
Vladyslava Turkanova
Finding an Effective Way of Civil Dispute Resolution
Santraukos peržiūros 56 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 36 | Straipsnio (HTML) peržiūros 13