T. 118 (2021): Teisė

T. 118 (2021)

Teisė
Publikuota 2021-03-02

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 113 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 98
1-7
PDF

Straipsniai

Vytautas Nekrošius
Įrodymų teisėtumas kaip jų leistinumo sąlyga Lietuvos civiliniame procese
Santraukos peržiūros 292 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 390 | Straipsnio (HTML) peržiūros 78
Gintaras Goda
Pozityvios procesinės valstybės pareigos pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 2 ir 3 straipsnius: Lietuvos patirtis
Santraukos peržiūros 252 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 271 | Straipsnio (HTML) peržiūros 66
Tomas Bagdanskis
Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia
Santraukos peržiūros 244 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 341 | Straipsnio (HTML) peržiūros 69
Irmantas Jarukaitis | Monika Morkūnaitė
Teismų nepriklausomumo principas Europos Sąjungos teisės raidos kontekste
Santraukos peržiūros 256 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 334 | Straipsnio (HTML) peržiūros 61
Ryszard Balicki | Agnė Juškevičiūtė-Vilienė
Teisingumo vykdymo iššūkiai Lenkijos Respublikoje: teismo nepriklausomumo principo įgyvendinimo problemos
Santraukos peržiūros 180 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 216 | Straipsnio (HTML) peržiūros 26
Ieva Deviatnikovaitė
Reikalavimai pretendentams į administracinių teismų teisėjus ir pretendentų atrankos aspektai
Santraukos peržiūros 220 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 213 | Straipsnio (HTML) peržiūros 45
Renata Juzikienė
Finansinio užstato pinigais kvalifikavimo problematika
Santraukos peržiūros 146 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 166 | Straipsnio (HTML) peržiūros 28
Ieva Marija Ragaišytė
Nusikaltimų aplinkai direktyvos harmonizavimo ir įgyvendinimo iššūkiai
Santraukos peržiūros 291 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 210 | Straipsnio (HTML) peržiūros 40

Teisės aktualijos

Kirill Tomashevski
Non-Judicial Procedures of Protecting the Rights of Workers in Belarus, other EEU States and Lithuania*
Santraukos peržiūros 55 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 48 | Straipsnio (HTML) peržiūros 19
Hanna Shafalovich
Многомерность юридических фактов
Santraukos peržiūros 89 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 85 | Straipsnio (HTML) peržiūros 24
Vladyslava Turkanova
Finding an Effective Way of Civil Dispute Resolution
Santraukos peržiūros 83 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 68 | Straipsnio (HTML) peržiūros 16