T. 119 (2021): Teisė

T. 119 (2021)

Teisė
Publikuota 2021-06-21

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 40 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38
1-7
PDF

Straipsniai

Robert Spano
Teisės viešpatavimas kaip Europos žmogaus teisių konvencijos kelrodis – Strasbūro Teismas ir teisėjų nepriklausomumas
Santraukos peržiūros 145 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 118 | Straipsnio (HTML) peržiūros 20
Jonas Prapiestis | Gintaras Švedas | Darius Prapiestis
Teisėkūra ir konstitucinė jurisprudencija Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies klausimais
Santraukos peržiūros 121 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 111 | Straipsnio (HTML) peržiūros 16
Justyna Levon | Dovilė Valančienė
Ar pasaulinės kosmetinės chirurgijos teisinės problemos aplenkia Lietuvą?
Santraukos peržiūros 96 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 72 | Straipsnio (HTML) peržiūros 12
Edvinas Bakanauskas
Dukterinės bendrovės vadovo, valdybos narių galimybė veikti bendrovių grupės interesais
Santraukos peržiūros 82 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 69 | Straipsnio (HTML) peržiūros 8
Jurgis Bartkus
Įrodymų leistinumo reikšmė Lietuvos civiliniame procese
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 233 | Straipsnio (HTML) peržiūros 28
Agnė Selvestravičiūtė
Naujoji Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/771 dėl tam tikrų prekių pirkimo-pardavimo sutarčių aspektų – maksimalaus harmonizavimo pasirinkimas ir reikšmė
Santraukos peržiūros 86 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 61 | Straipsnio (HTML) peržiūros 10
Eimantė Šilvaitė
Ūkio subjektų veiklos priežiūros pokytis
Santraukos peržiūros 74 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 66 | Straipsnio (HTML) peržiūros 16

Teisės aktualijos

Hanna Shafalovich
Методологический аспект теории юридических фактов
Santraukos peržiūros 55 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 33 | Straipsnio (HTML) peržiūros 10
Anatoliy A. Lytvynenko
Harto ir Fullerio diskusija dėl teisės ir moralės, nagrinėjant ją per senesnėje Vokietijos teismų praktikoje pagrįstos ir interpretuotos teisės į privatumą prizmę
Santraukos peržiūros 100 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 72 | Straipsnio (HTML) peržiūros 6
Yunus Emre Ay
Passing of Risk in Convention on the International Sale of Goods
Santraukos peržiūros 160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 48 | Straipsnio (HTML) peržiūros 38

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 36 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
181-186
PDF