T. 119 (2021): Teisė

T. 119 (2021)

Teisė
Publikuota 2021-06-21

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 58 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 48
1-7
PDF

Straipsniai

Robert Spano
Teisės viešpatavimas kaip Europos žmogaus teisių konvencijos kelrodis – Strasbūro Teismas ir teisėjų nepriklausomumas
Santraukos peržiūros 284 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 262 | Straipsnio (HTML) peržiūros 29
Jonas Prapiestis | Gintaras Švedas | Darius Prapiestis
Teisėkūra ir konstitucinė jurisprudencija Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies klausimais
Santraukos peržiūros 223 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 357 | Straipsnio (HTML) peržiūros 110
Justyna Levon | Dovilė Valančienė
Ar pasaulinės kosmetinės chirurgijos teisinės problemos aplenkia Lietuvą?
Santraukos peržiūros 135 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 147 | Straipsnio (HTML) peržiūros 23
Edvinas Bakanauskas
Dukterinės bendrovės vadovo, valdybos narių galimybė veikti bendrovių grupės interesais
Santraukos peržiūros 128 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 143 | Straipsnio (HTML) peržiūros 21
Jurgis Bartkus
Įrodymų leistinumo reikšmė Lietuvos civiliniame procese
Santraukos peržiūros 474 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 424 | Straipsnio (HTML) peržiūros 54
Agnė Selvestravičiūtė
Naujoji Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/771 dėl tam tikrų prekių pirkimo-pardavimo sutarčių aspektų – maksimalaus harmonizavimo pasirinkimas ir reikšmė
Santraukos peržiūros 209 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 208 | Straipsnio (HTML) peržiūros 22
Eimantė Šilvaitė
Ūkio subjektų veiklos priežiūros pokytis
Santraukos peržiūros 156 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 186 | Straipsnio (HTML) peržiūros 51

Teisės aktualijos

Hanna Shafalovich
Методологический аспект теории юридических фактов
Santraukos peržiūros 74 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 86 | Straipsnio (HTML) peržiūros 15
Anatoliy A. Lytvynenko
Harto ir Fullerio diskusija dėl teisės ir moralės, nagrinėjant ją per senesnėje Vokietijos teismų praktikoje pagrįstos ir interpretuotos teisės į privatumą prizmę
Santraukos peržiūros 307 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 194 | Straipsnio (HTML) peržiūros 12
Yunus Emre Ay
Passing of Risk in Convention on the International Sale of Goods
Santraukos peržiūros 293 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 256 | Straipsnio (HTML) peržiūros 55

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 51 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29
181-186
PDF