T. 119 (2021): Teisė

T. 119 (2021)

Teisė
Publikuota 2021-06-21

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 88 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 63
1-7
PDF

Straipsniai

Robert Spano
Teisės viešpatavimas kaip Europos žmogaus teisių konvencijos kelrodis – Strasbūro Teismas ir teisėjų nepriklausomumas
Santraukos peržiūros 435 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 396 | Straipsnio (HTML) peržiūros 63
Jonas Prapiestis | Gintaras Švedas | Darius Prapiestis
Teisėkūra ir konstitucinė jurisprudencija Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies klausimais
Santraukos peržiūros 291 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 435 | Straipsnio (HTML) peržiūros 145
Justyna Levon | Dovilė Valančienė
Ar pasaulinės kosmetinės chirurgijos teisinės problemos aplenkia Lietuvą?
Santraukos peržiūros 208 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 217 | Straipsnio (HTML) peržiūros 38
Edvinas Bakanauskas
Dukterinės bendrovės vadovo, valdybos narių galimybė veikti bendrovių grupės interesais
Santraukos peržiūros 176 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 191 | Straipsnio (HTML) peržiūros 33
Jurgis Bartkus
Įrodymų leistinumo reikšmė Lietuvos civiliniame procese
Santraukos peržiūros 613 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 648 | Straipsnio (HTML) peržiūros 89
Agnė Selvestravičiūtė
Naujoji Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/771 dėl tam tikrų prekių pirkimo-pardavimo sutarčių aspektų – maksimalaus harmonizavimo pasirinkimas ir reikšmė
Santraukos peržiūros 335 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 352 | Straipsnio (HTML) peržiūros 48
Eimantė Šilvaitė
Ūkio subjektų veiklos priežiūros pokytis
Santraukos peržiūros 220 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 296 | Straipsnio (HTML) peržiūros 98

Teisės aktualijos

Hanna Shafalovich
Методологический аспект теории юридических фактов
Santraukos peržiūros 114 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 123 | Straipsnio (HTML) peržiūros 29
Anatoliy A. Lytvynenko
Harto ir Fullerio diskusija dėl teisės ir moralės, nagrinėjant ją per senesnėje Vokietijos teismų praktikoje pagrįstos ir interpretuotos teisės į privatumą prizmę
Santraukos peržiūros 391 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 278 | Straipsnio (HTML) peržiūros 29
Yunus Emre Ay
Passing of Risk in Convention on the International Sale of Goods
Santraukos peržiūros 390 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 562 | Straipsnio (HTML) peržiūros 86

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 77 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 44
181-186
PDF