T. 123 (2022): Teisė

T. 123 (2022)

Teisė
Publikuota 2022-07-05

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 27 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 19
1-7
PDF

Straipsniai

Gintaras Švedas | Justyna Levon
Arešto bausmės vykdymo atidėjimo instituto probleminiai aspektai Lietuvoje
Santraukos peržiūros 82 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 83 | Straipsnio (HTML) peržiūros 16
Toma Birmontienė | Jolita Miliuvienė
Valstybės valdžių įgaliojimų konkurencija COVID-19 pandemijos metu
Santraukos peržiūros 56 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 44 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
Jevgenij Machovenko
Teisinių papročių taikymas Lietuvoje 1918–1940 m.
Santraukos peržiūros 47 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32 | Straipsnio (HTML) peržiūros 13
Johanas Baltrimas
Teisinio argumentavimo ypatumai bylose dėl interneto tarpininkų atsakomybės
Santraukos peržiūros 75 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 52 | Straipsnio (HTML) peržiūros 20
Justinas Bagdžius
Laidavimo samprata
Santraukos peržiūros 264 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 110 | Straipsnio (HTML) peržiūros 21
Artur Doržinkevič
Proporcingumo principas ir šį principą įgyvendinančių priemonių klasifikavimas laikinųjų apsaugos priemonių kontekste
Santraukos peržiūros 83 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 66 | Straipsnio (HTML) peržiūros 16
Tadas Lukošius
Romėnų teisės šaltinių vieta ikiklasikinės kanonų teisės (ius antiquum) raidoje
Santraukos peržiūros 124 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32 | Straipsnio (HTML) peržiūros 12
Rytis Satkauskas
Šimtmetis tarptautinėje bendrijoje: tarptautinė teisė ir Lietuvos valstybingumas
Santraukos peržiūros 61 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31 | Straipsnio (HTML) peržiūros 12

Teisės aktualijos

Angelika Ciżyńska-Pałosz
Nacionalinio parlamento dalyvavimas vykdant Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus
Santraukos peržiūros 32 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 33 | Straipsnio (HTML) peržiūros 7
Rafał Czachor
Карта поляка – эволюция института и основные проблемы функционирования в 2008–2021 гг.
Santraukos peržiūros 24 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23 | Straipsnio (HTML) peržiūros 15

Pabaigos puslapiai

Gintaras Švedas
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 38 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 15
179-184
PDF