T. 95 (2015): Teisė

T. 95 (2015)

Teisė
Publikuota 2015-05-06

-

Audrius Bitinas
PROFESINIAI PENSIJŲ FONDAI: TEISINIS REGULIAVIMAS IR PROBLEMOS
Santraukos peržiūros 388 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 705
7-19
PDF

-

Oksana Fruzerova
PIKTNAUDŽIAVIMO RINKA GENEZĖ PREKYBOS VERTYBINIAIS POPIERIAIS KONTEKSTE
Santraukos peržiūros 275 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 563
55-70
PDF
Rusnė Juozapaitienė
MATERIALINĖS SANTUOKOS SUDARYMO SĄLYGOS LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE IKI XVI A.
Santraukos peržiūros 296 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 579
71-83
PDF
Agnė Juškevičiūtė-Vilienė
TEISINĖS ŪKINĖS VEIKLOS LAISVĖS IŠTAKOS
Santraukos peržiūros 404 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 526
84-99
PDF
Vitalij Levičev
TEISĖTYROS METODOLOGINIO SPEKTRO ANALIZĖ
Santraukos peržiūros 398 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 565
100-110
PDF
Vitalij Levičev
HOLISTINIS POŽIŪRIS Į TEISĖS TYRIMUS
Santraukos peržiūros 472 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 760
111-122
PDF
Milda Markevičiūtė
ADMINISTRACINĮ BAUDIMĄ VYKDANČIŲ SUBJEKTŲ SISTEMA
Santraukos peržiūros 361 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1515
123-139
PDF
Marija Markova
MARAKEŠO SUTARTIES ĮTAKA AUTORIŲ TEISIŲ SISTEMAI
Santraukos peržiūros 394 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 516
140-150
PDF
Dovilė Pūraitė-Andrikienė
KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS PROCESO TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA: TEORINIAI ASPEKTAI
Santraukos peržiūros 353 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 811
151-167
PDF
Victor Terekhov
CIVILINIO PROCESO TEISĖS GLOBALIZACIJOS IR REGIONALIZACIJOS KRYPTYS NEPRIKLAUSOMŲ VALSTYBIŲ SANDRAUGOS ŠALYSE
Santraukos peržiūros 257 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 422
168-181
PDF

Teisės aktualijos

Vitalii Gutnyk
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ADVOKATAMS TARPTAUTINIUOSE BAUDŽIAMUOSIUOSE TEISMUOSE IR TRIBUNOLUOSE
Santraukos peržiūros 286 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 309
182-192
PDF
I. E. Martynenkа
PASAULIO KULTŪROS PAVELDO LIETUVOS RESPUBLIKOS PAMINKLAI: JŲ TEISINIO STATUSO TARPTAUTINIS IR NACIONALINIS ASPEKTAI
Santraukos peržiūros 262 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 372
193-199
PDF
Rimantas Daujotas
TARPTAUTINIO INVESTICINIO ARBITRAŽO ARBITRO NUŠALINIMO INSTITUTAS
Santraukos peržiūros 424 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 503
200-213
PDF