Stilistinė gotų kalbos neveikiamosios rūšies konstrukcijų vartosena
Straipsniai
Artūras Ratkus
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2019-12-20
https://doi.org/10.15388/VertStud.2019.8
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

Gotų Biblija
vertimas
neveikiamoji rūšis
sintetinė
perifrastinė
stilistika

Kaip cituoti

Ratkus A. (2019) „Stilistinė gotų kalbos neveikiamosios rūšies konstrukcijų vartosena“, Vertimo studijos, 120, p. 116-137. doi: 10.15388/VertStud.2019.8.

Santrauka

Šiame straipsnyje nagrinėjamas variantiškumas tarp nebūtojo (esamojo ir būsimojo) laiko sintetinių ir perifrastinių neveikiamosios rūšies veiksmažodžių formų gotų Evangelijose siekiant patikrinti galimybę, kad dviejų funkciškai identiškų neveikiamosios rūšies formų egzistavimas vertėjų buvo naudojamas kaip gotų tekstų stilistinės kompozicijos formavimo priemonė. Remiantis gotų Evangelijų vertimo duomenimis, nors gotų sintetinės neveikiamosios rūšies konstrukcijos išties dažniausiai aptinkamos stilistiškai specializuotoje aplinkoje, tai, kad egzistavo ir kitų aiškiai patikrinamų variantiškumo motyvų neleidžia iš esmės patikrinti stilistinės variantiškumo motyvacijos prielaidos. Prieinama prie išvados, kad formų distribuciją iš esmės lemia vertimo pažodiškumas kaip pagrindinė gotų Biblijos vertimo technikos rūšis, o taip pat kontrastas tarp sintetinių neveikiamosios rūšies formų kaip eigos pasyvo realizacijos ir perifrastinių formų su pagalbiniu veiksmažodžiu būti kaip būsenos pasyvo realizacijos.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.