Morfologiškai sudėtingų būdvardžių su neigiamuoju priešdėliu vertimo problemos
Straipsniai
Artūras Ratkus
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0001-6863-9335
Publikuota 2020-12-28
https://doi.org/10.15388/VertStud.2020.4
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

žodžių daryba
derivacija
neigimo priešdėlis
vertimas
reikšmė
dviprasmybė

Kaip cituoti

Ratkus A. (2020) „Morfologiškai sudėtingų būdvardžių su neigiamuoju priešdėliu vertimo problemos“, Vertimo studijos, (13), p. 58-69. doi: 10.15388/VertStud.2020.4.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamos morfologiškai sudėtingų žodžių supratimo ir vertimo problemos. Neretai anglų kalbos būdvardžiai su neigimo priesaga turi savitą reikšmę, kurios negalima prognozuoti vadovaujantis žodžio morfologinės struktūros analize. Vienas tokių sudėtingų atvejų – būdvardis incapable ‚negalintis, negebantis; neįmanomas, netinkamas‘. Straipsnyje argumentuojama, kad šis būdvardis turi savitą reikšmyną ir vartoseną, kuri nepriklauso nuo teigiamosios formos capable ‚gebantis, gabus‘ ir nesusijusi su būdvardžiu able ‚galintis, gebantis‘. Pateikiami specifinės būdvardžio incapable vartosenos įrodymai, kuomet išryškėja jo reikšmė ‚netinkamas‘, neužfiksuota daugelyje žodynų.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.