Nr. 1 (2018): Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės

Nr. 1 (2018)

Vilnius University Open Series
Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės
Publikuota 2018-12-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 27 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 18
1-6
PDF

Straipsniai

Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, Vilma Zubaitienė
Įvadinės pastabos
Santraukos peržiūros 21 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 14
7-12
PDF
Pietro Umberto Dini
Senųjų baltiškųjų Enchiridiono vertimų paralelės: dėl pasiutimo formos (vok. ӡu f luchen bewegt)
Santraukos peržiūros 104 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 16
13-25
PDF
Adriano Cerri
Apie baltišką ir slavišką rankos pavadinimą
Santraukos peržiūros 85 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21
26-38
PDF
Norbert Ostrowski
Perkūno ir aitivaro etimologijos
Santraukos peržiūros 106 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 19
39-43
PDF
Anta Trumpa
Ar XVII a. latvių kalbos žodynai – patikimi senųjų reikšmių aiškinimo kelrodžiai?
Santraukos peržiūros 97 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
44-60
PDF
Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, Vilma Zubaitienė
Atitikmenų ekvivalentiškumo problema paraleliniuose XVII a. žodynuose
Santraukos peržiūros 96 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 16
61-125
PDF
Kęstutis Dambrauskas
Žodžių reikšmių mišimas Jokūbo Morkūno Postilės I ir III dalyse
Santraukos peržiūros 92 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 19
126-139
PDF
Anta Trumpa
Etnonimai XVI–XVII a. latvių kalbos tekstuose: latviai, lietuviai, rusai
Santraukos peržiūros 87 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 17
168-183
PDF
Jolanta Gelumbeckaitė
Europos kultūrinės tradicijos tąsa Wolfenbüttelio postilėje (1573/1574)
Santraukos peržiūros 96 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 18
184-214
PDF
Ona Aleknavičienė
Frazeologijos samprata XVIII a. lituanistikos šaltiniuose
Santraukos peržiūros 90 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 19
215-259
PDF
Jurgita Venckienė
Maironio Pavasario balsų (1895–1927) leksikos redagavimas
Santraukos peržiūros 92 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 16
289-317
PDF
Jūratė Pajėdienė
Laiko sakiniai su kuomet senojoje ir dabartinėje lietuvių kalboje
Santraukos peržiūros 92 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 19
318-346
PDF
Erika Jasionytė-Mikučionienė
Komplementiniai jungtukai jog ir kad senojoje ir dabartinėje lietuvių kalboje
Santraukos peržiūros 99 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 19
347-372
PDF
Dalia Jakulytė, Dalia Pakalniškienė
Senųjų raštų morfologijos duomenų bazės taikymas semantikos tyrimams: veiksmažodžių semantika
Santraukos peržiūros 95 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 19
373-388
PDF
Mindaugas Šinkūnas
Senųjų raštų rašybos keitimas paieškos sistemai
Santraukos peržiūros 96 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 17
389-407
PDF

Pabaigos puslapiai

Bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 22 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
408
PDF