Laiko sakiniai su kuomet senojoje ir dabartinėje lietuvių kalboje
Straipsniai
Jūratė Pajėdienė
Lietuvių kalbos institutas
Publikuota 2018-12-20
https://doi.org/10.15388/Proceedings.2018.13
PDF

Reikšminiai žodžiai

sudėtiniai prijungiamieji laiko sakiniai
prieveiksminiai sakiniai
prijungimo rodiklio parametrai
prieveiksminis prijungimo rodiklis kuomet

Kaip cituoti

Pajėdienė J. (2018) „Laiko sakiniai su kuomet senojoje ir dabartinėje lietuvių kalboje“, Vilnius University Open Series, (1), p. 318-346. doi: 10.15388/Proceedings.2018.13.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnyje apta riamas laiko sakinių su jungiamuoju žodžiu kuomet vartojimas senuosiuose lietuviškuose raštuose ir dabartinėje lietuvių kalboje. Laiko sakiniai su kuomet ypatingi tuo, kad XX a. pradžioje Jono Jablonskio kalbos norminimo darbais prasidėjusi siūlymo jų vengti kampanija nepajėgė šių sakinių išnaikinti; bet ir dabar jie nėra oficialiai mėgstami – kalbos kodifikavimo specialistai ir šiandien laiko sakinius su kuomet apibūdina kaip per dažnai vartojamus. Nors apibendrinančio pobūdžio gramatiniuose dabartinės lietuvių kalbos aprašuose apie laiko sakinius su kuomet vos užsimenama (plg. Ambrazas 1976), o kai kuriuose išvis nutylima (plg. Ambrazas 1997; 2006a (1994)), minėti sakiniai aptariami Europos kalbų prieveiksminių sakinių prijungimo rodiklių tipologiją ir istoriją pristatančiame Berndo Kortmanno darbe Adverbial Subordination (Kortmann 1997). Situaciniai, semantiniai ir poziciniai laiko sakinių su kuomet modeliai rodo, kad senųjų lietuviškų raštų laiko sakiniuose vartotas kuomet atitinka visus būtinus prieveiksminio prijungimo rodiklio parametrus. Tai leidžia kuomet apibūdinti kaip tradiciškai paveldėtą laiko sakinių prijungimo rodiklį ir nustoti abejoti gramatiniu ir kontekstiniu šios laiko sakinių šeimos tinkamumu dabartinei lietuvių kalbai.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.