DEKARTIŠKI SEMANTINIO NATŪRALIZMO BRUOŽAI

Mindaugas Gilaitis

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos semantinio natūralizmo formos, vyraujančios šiuolaikinėje analitinėje filosofijoje, teorinės prielaidos. Siekiama parodyti, kad nors semantinis natūralizmas paprastai yra grindžiamas ontologinio bei epistemologinio natūralizmo idėjomis ir vystomas semantinio eksternalizmo pagrindu, ši fundamentinės semantikos koncepcija suponuoja internalistines prielaidas ir dėl to turėtų būti vertinama kaip dekartiška. Pasiremiant trinare „intencionalumo problemos“ interpretacija, įvardijamos semantinio natūralizmo suponuojamos teorijos bei jų sąsajos. Dekartiški suponuojamų teorijų – taigi ir analizuojamos semantinio natūralizmo formos – aspektai atskleidžiami nagrinėjant Hilary Putnamo semantinio eksternalizmo versiją.


Raktiniai žodžiai


semantinis natūralizmas, turinio teorija, internalizmas/eksternalizmas, funkcionalizmas, reprezentacinė sąmonės teorija

Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/Problemos.2017.91.10497