Kauzalinės sąmonės turinio teorijos: kur yra „kauzalinis elementas“ ir kaip intencionalumas virsta santykiniu?
Sąmonės filosofija
Mindaugas Gilaitis
Vilniaus universiteto Filosofijos istorijos ir logikos katedra
Publikuota 2016-04-22
https://doi.org/10.15388/Problemos.2015.87.5276
PDF

Reikšminiai žodžiai

priežastinės mintinio turinio teorijos
intencionalumas
natūralizmas
reprezentacinė sąmonės teorija

Kaip cituoti

Gilaitis M. (2016). Kauzalinės sąmonės turinio teorijos: kur yra „kauzalinis elementas“ ir kaip intencionalumas virsta santykiniu?. Problemos, 87(87), 19-30. https://doi.org/10.15388/Problemos.2015.87.5276

Santrauka

Šio straipsnio tikslas – specifikuoti priežastingumo kategorijos vaidmenį priežastinių mintinio turinio teorijų pateikiamose intencionalumo koncepcijose. Šio tikslo siekiama analizuojant priežastinių mintinio turinio teorijų ir dviejų šio tipo teorijas lydinčių filosofinių teorijų – filosofinio natūralizmo doktrinos ir reprezentacinės sąmonės teorijos – tarpusavio ryšį. Atliekama analizė leidžia tiksliau apibrėžti priežastinių intencionalumo teorijų pagrindą sudarančio priežastinio komponento teorinį vaidmenį ir vietą bei parodyti, kokiu būdu šis komponentas tampa reliacinės intencionalumo koncepcijos pagrindu.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.