Viešosios erdvės transformacijos problema H. Arendt ir J. Habermaso teorijose

Agnė Alijauskaitė

Santrauka


Straipsnyje aptariama viešoji erdvė ir jos sampratos bei transformacijos problemos. Pagrindiniais atramos taškais pasirinktos dviejų autorių – Hannah’os Arendt ir Jürgeno Habermaso – teorijos. Darbe aptariami šių teorijų panašumai ir skirtumai, jų konceptualios sąveikos. Straipsnyje mėginama įrodyti, kad viešosios erdvės transformacijos kontekste atsirandantis valstybės priešpriešinimas pilietinei bendruomenei nėra visiškai pagrįstas, o šias dvi sritis jungianti viešoji sfera nėra autonomiška.


Raktiniai žodžiai


Arendt, demokratija, Habermas, pilietinis kūnas, viešoji erdvė, viešoji sfera, viešosios sferos transformacija.

Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2016.2.10816