IKITEISMINIO TYRIMO PRADĖJIMO MATERIALUSIS PAGRINDAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

Audrius Juozapavičius

Santrauka


Straipsnyje mėginama atskleisti ikiteisminio tyrimo pradėjimo materialųjį pagrindą, t. y. kokios informacijos pagrindu yra (privalo būti) pradedamas ikiteisminis tyrimas. Atsiremiant į konstitucinę jurisprudenciją ir pamatines doktrinos nuostatas, kritikuojamas įsivyravęs restriktyvus ikiteisminio tyrimo pradėjimo materialiojo pagrindo aiškinimas ir „patikrinamųjų“ veiksmų doktrina bei praktika, taip pat nepamatuotas ultima ratio argumento naudojimas, sprendžiant dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo.


Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/Teise.2017.103.10778