T. 114 (2020): Teisė

T. 114 (2020)

Teisė
Publikuota 2020-04-05

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 251 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 68
1-7
PDF

Straipsniai

Ilona Michailovič
Smurtinio elgesio kaitos svarba užkertant kelią smurtui artimoje aplinkoje
Santraukos peržiūros 796 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 769 | Straipsnio (HTML) peržiūros 229
Audrius Juozapavičius
Specialusis liudytojas – tarp liudytojo ir įtariamojo?
Santraukos peržiūros 716 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1490 | Straipsnio (HTML) peržiūros 145
Dovilė Pūraitė-Andrikienė
Lietuvos individualaus konstitucinio skundo modelio privalumai ir trūkumai
Santraukos peržiūros 893 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 946 | Straipsnio (HTML) peržiūros 94
Martynas Dobrovolskis
Mokesčių slėpimo kriminalizavimas ultima ratio principo kontekste
Santraukos peržiūros 606 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 314 | Straipsnio (HTML) peržiūros 65
Olga Shevchenko
Automatizuotų transporto priemonių valdymas: civilinės atsakomybės reglamentavimas Europos Sąjungoje
Santraukos peržiūros 536 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 223 | Straipsnio (HTML) peržiūros 81

Teisės aktualijos

Mykhailo Mykiievych | Iryna Ivanochko
Teismų ir teisinė reforma kaip ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo įgyvendinimo teisingumo vykdymo srityje elementas
Santraukos peržiūros 472 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 180 | Straipsnio (HTML) peržiūros 50
Hanna Shafalovich
Вызовы праву в эпоху цифровизации (на примере Pеспублики Беларусь)
Santraukos peržiūros 420 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 260 | Straipsnio (HTML) peržiūros 316
Gaetano Di Martino
Neįgalūs žmonės, savarankiškas apsisprendimas ir išimtinai asmeninio pobūdžio veiksmai
Santraukos peržiūros 441 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 154 | Straipsnio (HTML) peržiūros 86
Marta Monterroso Rosas
Neįgaliojo ateities planavimas: civilinės teisės sprendimai?
Santraukos peržiūros 465 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 206 | Straipsnio (HTML) peržiūros 61
Inês Pereira de Sousa
Teisinės valstybės krizė Europos Sąjungoje: nuo Portugalijos iki Lenkijos (ir už jos ribų)
Santraukos peržiūros 615 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 425 | Straipsnio (HTML) peržiūros 57
Denys Korol
Bylinėjimosi išlaidos ieškovui: teisenos tvarkos diferencijavimo ar prieigos prie teisingumo kriterijus?
Santraukos peržiūros 442 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 268 | Straipsnio (HTML) peržiūros 54
Oleksandra Korol
Piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis prevencija kaip teisėjo ir šalių bendradarbiavimo principo dalis civiliniame procese
Santraukos peržiūros 488 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 500 | Straipsnio (HTML) peržiūros 55
Giorgio Gallizioli
Geresnio reglamentavimo poveikis ES teisėkūrai
Santraukos peržiūros 520 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 190 | Straipsnio (HTML) peržiūros 1035

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 234 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 41
184-188
PDF