T. 114 (2020): Teisė

T. 114 (2020)

Teisė
Publikuota 2020-04-05

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 209 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 60
1-7
PDF

Straipsniai

Ilona Michailovič
Smurtinio elgesio kaitos svarba užkertant kelią smurtui artimoje aplinkoje
Santraukos peržiūros 735 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 681 | Straipsnio (HTML) peržiūros 202
Audrius Juozapavičius
Specialusis liudytojas – tarp liudytojo ir įtariamojo?
Santraukos peržiūros 642 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1177 | Straipsnio (HTML) peržiūros 101
Dovilė Pūraitė-Andrikienė
Lietuvos individualaus konstitucinio skundo modelio privalumai ir trūkumai
Santraukos peržiūros 783 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 836 | Straipsnio (HTML) peržiūros 79
Martynas Dobrovolskis
Mokesčių slėpimo kriminalizavimas ultima ratio principo kontekste
Santraukos peržiūros 568 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 280 | Straipsnio (HTML) peržiūros 52
Olga Shevchenko
Automatizuotų transporto priemonių valdymas: civilinės atsakomybės reglamentavimas Europos Sąjungoje
Santraukos peržiūros 500 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 195 | Straipsnio (HTML) peržiūros 69

Teisės aktualijos

Mykhailo Mykiievych | Iryna Ivanochko
Teismų ir teisinė reforma kaip ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo įgyvendinimo teisingumo vykdymo srityje elementas
Santraukos peržiūros 445 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 156 | Straipsnio (HTML) peržiūros 42
Hanna Shafalovich
Вызовы праву в эпоху цифровизации (на примере Pеспублики Беларусь)
Santraukos peržiūros 390 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 215 | Straipsnio (HTML) peržiūros 189
Gaetano Di Martino
Neįgalūs žmonės, savarankiškas apsisprendimas ir išimtinai asmeninio pobūdžio veiksmai
Santraukos peržiūros 417 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 134 | Straipsnio (HTML) peržiūros 57
Marta Monterroso Rosas
Neįgaliojo ateities planavimas: civilinės teisės sprendimai?
Santraukos peržiūros 429 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 172 | Straipsnio (HTML) peržiūros 51
Inês Pereira de Sousa
Teisinės valstybės krizė Europos Sąjungoje: nuo Portugalijos iki Lenkijos (ir už jos ribų)
Santraukos peržiūros 565 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 359 | Straipsnio (HTML) peržiūros 43
Denys Korol
Bylinėjimosi išlaidos ieškovui: teisenos tvarkos diferencijavimo ar prieigos prie teisingumo kriterijus?
Santraukos peržiūros 417 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 205 | Straipsnio (HTML) peržiūros 30
Oleksandra Korol
Piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis prevencija kaip teisėjo ir šalių bendradarbiavimo principo dalis civiliniame procese
Santraukos peržiūros 458 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 398 | Straipsnio (HTML) peržiūros 38
Giorgio Gallizioli
Geresnio reglamentavimo poveikis ES teisėkūrai
Santraukos peržiūros 493 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 169 | Straipsnio (HTML) peržiūros 677

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 198 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 35
184-188
PDF