T. 114 (2020): Teisė

T. 114 (2020)

Teisė
Publikuota 2020-04-05

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 168 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 50
1-7
PDF

Straipsniai

Ilona Michailovič
Smurtinio elgesio kaitos svarba užkertant kelią smurtui artimoje aplinkoje
Santraukos peržiūros 598 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 406 | Straipsnio (HTML) peržiūros 110
Audrius Juozapavičius
Specialusis liudytojas – tarp liudytojo ir įtariamojo?
Santraukos peržiūros 506 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 552 | Straipsnio (HTML) peržiūros 48
Dovilė Pūraitė-Andrikienė
Lietuvos individualaus konstitucinio skundo modelio privalumai ir trūkumai
Santraukos peržiūros 541 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 390 | Straipsnio (HTML) peržiūros 36
Martynas Dobrovolskis
Mokesčių slėpimo kriminalizavimas ultima ratio principo kontekste
Santraukos peržiūros 482 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 176 | Straipsnio (HTML) peržiūros 38
Olga Shevchenko
Automatizuotų transporto priemonių valdymas: civilinės atsakomybės reglamentavimas Europos Sąjungoje
Santraukos peržiūros 420 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 116 | Straipsnio (HTML) peržiūros 40

Teisės aktualijos

Mykhailo Mykiievych | Iryna Ivanochko
Teismų ir teisinė reforma kaip ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo įgyvendinimo teisingumo vykdymo srityje elementas
Santraukos peržiūros 398 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 84 | Straipsnio (HTML) peržiūros 31
Hanna Shafalovich
Вызовы праву в эпоху цифровизации (на примере Pеспублики Беларусь)
Santraukos peržiūros 353 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94 | Straipsnio (HTML) peržiūros 61
Gaetano Di Martino
Neįgalūs žmonės, savarankiškas apsisprendimas ir išimtinai asmeninio pobūdžio veiksmai
Santraukos peržiūros 365 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 72 | Straipsnio (HTML) peržiūros 41
Marta Monterroso Rosas
Neįgaliojo ateities planavimas: civilinės teisės sprendimai?
Santraukos peržiūros 367 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 65 | Straipsnio (HTML) peržiūros 31
Inês Pereira de Sousa
Teisinės valstybės krizė Europos Sąjungoje: nuo Portugalijos iki Lenkijos (ir už jos ribų)
Santraukos peržiūros 439 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 146 | Straipsnio (HTML) peržiūros 31
Denys Korol
Bylinėjimosi išlaidos ieškovui: teisenos tvarkos diferencijavimo ar prieigos prie teisingumo kriterijus?
Santraukos peržiūros 373 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 67 | Straipsnio (HTML) peržiūros 23
Oleksandra Korol
Piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis prevencija kaip teisėjo ir šalių bendradarbiavimo principo dalis civiliniame procese
Santraukos peržiūros 390 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 85 | Straipsnio (HTML) peržiūros 29
Giorgio Gallizioli
Geresnio reglamentavimo poveikis ES teisėkūrai
Santraukos peržiūros 380 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 86 | Straipsnio (HTML) peržiūros 350

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 167 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32
184-188
PDF