T. 114 (2020): Teisė

T. 114 (2020)

Teisė
Publikuota 2020-04-05

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 74 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
1-7
PDF

Straipsniai

Ilona Michailovič
Smurtinio elgesio kaitos svarba užkertant kelią smurtui artimoje aplinkoje
Santraukos peržiūros 148 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94 | Straipsnio (HTML) peržiūros 34
Audrius Juozapavičius
Specialusis liudytojas – tarp liudytojo ir įtariamojo?
Santraukos peržiūros 127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 96 | Straipsnio (HTML) peržiūros 12
Dovilė Pūraitė-Andrikienė
Lietuvos individualaus konstitucinio skundo modelio privalumai ir trūkumai
Santraukos peržiūros 123 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 108 | Straipsnio (HTML) peržiūros 11
Martynas Dobrovolskis
Mokesčių slėpimo kriminalizavimas ultima ratio principo kontekste
Santraukos peržiūros 135 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 60 | Straipsnio (HTML) peržiūros 11
Olga Shevchenko
Automatizuotų transporto priemonių valdymas: civilinės atsakomybės reglamentavimas Europos Sąjungoje
Santraukos peržiūros 92 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 34 | Straipsnio (HTML) peržiūros 11

Teisės aktualijos

Mykhailo Mykiievych | Iryna Ivanochko
Teismų ir teisinė reforma kaip ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo įgyvendinimo teisingumo vykdymo srityje elementas
Santraukos peržiūros 87 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 39 | Straipsnio (HTML) peržiūros 15
Hanna Shafalovich
Вызовы праву в эпоху цифровизации (на примере Pеспублики Беларусь)
Santraukos peržiūros 87 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29 | Straipsnio (HTML) peržiūros 16
Gaetano Di Martino
Neįgalūs žmonės, savarankiškas apsisprendimas ir išimtinai asmeninio pobūdžio veiksmai
Santraukos peržiūros 96 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29 | Straipsnio (HTML) peržiūros 11
Marta Monterroso Rosas
Neįgaliojo ateities planavimas: civilinės teisės sprendimai?
Santraukos peržiūros 91 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32 | Straipsnio (HTML) peržiūros 5
Inês Pereira de Sousa
Teisinės valstybės krizė Europos Sąjungoje: nuo Portugalijos iki Lenkijos (ir už jos ribų)
Santraukos peržiūros 114 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 42 | Straipsnio (HTML) peržiūros 9
Denys Korol
Bylinėjimosi išlaidos ieškovui: teisenos tvarkos diferencijavimo ar prieigos prie teisingumo kriterijus?
Santraukos peržiūros 79 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27 | Straipsnio (HTML) peržiūros 8
Oleksandra Korol
Piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis prevencija kaip teisėjo ir šalių bendradarbiavimo principo dalis civiliniame procese
Santraukos peržiūros 79 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26 | Straipsnio (HTML) peržiūros 9
Giorgio Gallizioli
Geresnio reglamentavimo poveikis ES teisėkūrai
Santraukos peržiūros 93 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 34 | Straipsnio (HTML) peržiūros 10

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 79 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 19
184-188
PDF