T. 114 (2020): Teisė

T. 114 (2020)

Teisė
Publikuota 2020-04-05

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 181 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 55
1-7
PDF

Straipsniai

Ilona Michailovič
Smurtinio elgesio kaitos svarba užkertant kelią smurtui artimoje aplinkoje
Santraukos peržiūros 643 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 496 | Straipsnio (HTML) peržiūros 140
Audrius Juozapavičius
Specialusis liudytojas – tarp liudytojo ir įtariamojo?
Santraukos peržiūros 543 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 732 | Straipsnio (HTML) peržiūros 68
Dovilė Pūraitė-Andrikienė
Lietuvos individualaus konstitucinio skundo modelio privalumai ir trūkumai
Santraukos peržiūros 622 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 655 | Straipsnio (HTML) peržiūros 45
Martynas Dobrovolskis
Mokesčių slėpimo kriminalizavimas ultima ratio principo kontekste
Santraukos peržiūros 520 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 200 | Straipsnio (HTML) peržiūros 41
Olga Shevchenko
Automatizuotų transporto priemonių valdymas: civilinės atsakomybės reglamentavimas Europos Sąjungoje
Santraukos peržiūros 447 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 130 | Straipsnio (HTML) peržiūros 47

Teisės aktualijos

Mykhailo Mykiievych | Iryna Ivanochko
Teismų ir teisinė reforma kaip ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo įgyvendinimo teisingumo vykdymo srityje elementas
Santraukos peržiūros 417 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 100 | Straipsnio (HTML) peržiūros 35
Hanna Shafalovich
Вызовы праву в эпоху цифровизации (на примере Pеспублики Беларусь)
Santraukos peržiūros 363 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 114 | Straipsnio (HTML) peržiūros 88
Gaetano Di Martino
Neįgalūs žmonės, savarankiškas apsisprendimas ir išimtinai asmeninio pobūdžio veiksmai
Santraukos peržiūros 383 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82 | Straipsnio (HTML) peržiūros 44
Marta Monterroso Rosas
Neįgaliojo ateities planavimas: civilinės teisės sprendimai?
Santraukos peržiūros 384 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 78 | Straipsnio (HTML) peržiūros 41
Inês Pereira de Sousa
Teisinės valstybės krizė Europos Sąjungoje: nuo Portugalijos iki Lenkijos (ir už jos ribų)
Santraukos peržiūros 478 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 186 | Straipsnio (HTML) peržiūros 33
Denys Korol
Bylinėjimosi išlaidos ieškovui: teisenos tvarkos diferencijavimo ar prieigos prie teisingumo kriterijus?
Santraukos peržiūros 388 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 77 | Straipsnio (HTML) peržiūros 26
Oleksandra Korol
Piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis prevencija kaip teisėjo ir šalių bendradarbiavimo principo dalis civiliniame procese
Santraukos peržiūros 410 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 136 | Straipsnio (HTML) peržiūros 30
Giorgio Gallizioli
Geresnio reglamentavimo poveikis ES teisėkūrai
Santraukos peržiūros 395 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 97 | Straipsnio (HTML) peržiūros 398

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 177 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 33
184-188
PDF