T. 111 (2019): Teisė

T. 111 (2019)

Teisė
Publikuota 2019-05-20

Pradžios puslapiai

Gintaras Švedas
Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 161 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 105
1-7
PDF

Straipsniai

Mindaugas Maksimaitis
Penki okupacijos dešimtmečiai šimtametėje Lietuvos teisės raidos panoramoje
Santraukos peržiūros 465 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 191 | Straipsnio (HTML) peržiūros 85
Gintautas Sakalauskas
Pedofilija kaip liga ir kaip paskata nusikalsti
Santraukos peržiūros 537 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 315 | Straipsnio (HTML) peržiūros 105
Deividas Soloveičik, Karolis Šimanskis
Interesų konflikto koncepcija pagal Lietuvos ir Europos Sąjungos viešųjų pirkimų teisę ir teismų praktiką
Santraukos peržiūros 525 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 407 | Straipsnio (HTML) peržiūros 93
Laura Paškevičienė
Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: teisinio reguliavimo aiškinimo problematika
Santraukos peržiūros 457 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 178 | Straipsnio (HTML) peržiūros 89
Dovilė Pūraitė-Andrikienė
Konstitucinio Teismo įgaliojimai aiškinti savo nutarimus, išvadas, sprendimus: teisinio reguliavimo problemos ir tobulinimo galimybės
Santraukos peržiūros 445 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 167 | Straipsnio (HTML) peržiūros 89
Viktorija Budreckienė
Baudinės netesybos ir kitos savo prigimtimi artimos lupikiškos sumos Lietuvos Respublikos sutarčių teisėje
Santraukos peržiūros 503 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 340 | Straipsnio (HTML) peržiūros 78
Olga Shevchenko
Transporto priemonių valdytojų civilinė atsakomybė po 103/2009/EB direktyvos ESTT išaiškinimo VNUK bylos sprendime
Santraukos peržiūros 446 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 165 | Straipsnio (HTML) peržiūros 79
Viltė Kristina Steponėnaitė
Jungtinių Tautų tikslinės finansinės priemonės: peržiūros procedūrų atitiktis teisės į teisingą procesą standartams
Santraukos peržiūros 415 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 129 | Straipsnio (HTML) peržiūros 52
Gabrielė Taminskaitė
Socialinės (gerovės) valstybės modelio raida ir įtaka socialinei apsaugai Prancūzijoje
Santraukos peržiūros 484 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 161 | Straipsnio (HTML) peržiūros 133
Laurynas Totoraitis
Specializuotų paslaugų teikimo sąlygos pagal ES Parlamento ir Tarybos reglamentą 2015/2120
Santraukos peržiūros 411 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 144 | Straipsnio (HTML) peržiūros 119
Asta Tūbaitė-Stalauskienė
Mažieji palydovai: nacionalinio reguliavimo problemos
Santraukos peržiūros 412 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 137 | Straipsnio (HTML) peržiūros 77
Miglė Žukauskaitė
Tarptautinių mediacijos būdu pasiektų susitarimų priverstinis vykdymas
Santraukos peržiūros 517 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 186 | Straipsnio (HTML) peržiūros 148

Teisės aktualijos

Stefan Babiarz
Nekilnojamojo turto ir nuosavybės teisių įsigijimo apmokestinimas Lenkijos ir Lietuvos mokesčių teisės aktuose: pasirinktosios problemos
Santraukos peržiūros 381 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 150 | Straipsnio (HTML) peržiūros 67
Peeter Järvelaid
Friedrich Georg von Bunge: labai įdomi XIX a. asmenybė, neatitinkanti siauros XXI a. specializuotų mokslų sistemos
Santraukos peržiūros 390 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 102 | Straipsnio (HTML) peržiūros 62

Pabaigos puslapiai

Gintaras Švedas
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 124 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 78
272-274
PDF