T. 111 (2019): Teisė

T. 111 (2019)

Teisė
Publikuota 2019-05-20

Pradžios puslapiai

Gintaras Švedas
Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 112 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 76
1-7
PDF

Straipsniai

Mindaugas Maksimaitis
Penki okupacijos dešimtmečiai šimtametėje Lietuvos teisės raidos panoramoje
Santraukos peržiūros 214 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 142 | Straipsnio (HTML) peržiūros 53
Gintautas Sakalauskas
Pedofilija kaip liga ir kaip paskata nusikalsti
Santraukos peržiūros 232 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 168 | Straipsnio (HTML) peržiūros 61
Deividas Soloveičik, Karolis Šimanskis
Interesų konflikto koncepcija pagal Lietuvos ir Europos Sąjungos viešųjų pirkimų teisę ir teismų praktiką
Santraukos peržiūros 237 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 320 | Straipsnio (HTML) peržiūros 69
Laura Paškevičienė
Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: teisinio reguliavimo aiškinimo problematika
Santraukos peržiūros 201 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 112 | Straipsnio (HTML) peržiūros 61
Dovilė Pūraitė-Andrikienė
Konstitucinio Teismo įgaliojimai aiškinti savo nutarimus, išvadas, sprendimus: teisinio reguliavimo problemos ir tobulinimo galimybės
Santraukos peržiūros 192 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 124 | Straipsnio (HTML) peržiūros 66
Viktorija Budreckienė
Baudinės netesybos ir kitos savo prigimtimi artimos lupikiškos sumos Lietuvos Respublikos sutarčių teisėje
Santraukos peržiūros 243 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 261 | Straipsnio (HTML) peržiūros 49
Olga Shevchenko
Transporto priemonių valdytojų civilinė atsakomybė po 103/2009/EB direktyvos ESTT išaiškinimo VNUK bylos sprendime
Santraukos peržiūros 203 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 117 | Straipsnio (HTML) peržiūros 52
Viltė Kristina Steponėnaitė
Jungtinių Tautų tikslinės finansinės priemonės: peržiūros procedūrų atitiktis teisės į teisingą procesą standartams
Santraukos peržiūros 169 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 99 | Straipsnio (HTML) peržiūros 38
Gabrielė Taminskaitė
Socialinės (gerovės) valstybės modelio raida ir įtaka socialinei apsaugai Prancūzijoje
Santraukos peržiūros 203 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 110 | Straipsnio (HTML) peržiūros 110
Laurynas Totoraitis
Specializuotų paslaugų teikimo sąlygos pagal ES Parlamento ir Tarybos reglamentą 2015/2120
Santraukos peržiūros 182 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 117 | Straipsnio (HTML) peržiūros 104
Asta Tūbaitė-Stalauskienė
Mažieji palydovai: nacionalinio reguliavimo problemos
Santraukos peržiūros 158 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 103 | Straipsnio (HTML) peržiūros 53
Miglė Žukauskaitė
Tarptautinių mediacijos būdu pasiektų susitarimų priverstinis vykdymas
Santraukos peržiūros 228 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 122 | Straipsnio (HTML) peržiūros 116

Teisės aktualijos

Stefan Babiarz
Nekilnojamojo turto ir nuosavybės teisių įsigijimo apmokestinimas Lenkijos ir Lietuvos mokesčių teisės aktuose: pasirinktosios problemos
Santraukos peržiūros 155 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 119 | Straipsnio (HTML) peržiūros 42
Peeter Järvelaid
Friedrich Georg von Bunge: labai įdomi XIX a. asmenybė, neatitinkanti siauros XXI a. specializuotų mokslų sistemos
Santraukos peržiūros 154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 80 | Straipsnio (HTML) peržiūros 45

Pabaigos puslapiai

Gintaras Švedas
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 83 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 55
272-274
PDF