T. 111 (2019): Teisė

T. 111 (2019)

Teisė
Publikuota 2019-05-20

Pradžios puslapiai

Gintaras Švedas
Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 280 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 137
1-7
PDF

Straipsniai

Mindaugas Maksimaitis
Penki okupacijos dešimtmečiai šimtametėje Lietuvos teisės raidos panoramoje
Santraukos peržiūros 1400 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 415 | Straipsnio (HTML) peržiūros 217
Gintautas Sakalauskas
Pedofilija kaip liga ir kaip paskata nusikalsti
Santraukos peržiūros 1591 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1508 | Straipsnio (HTML) peržiūros 320
Deividas Soloveičik | Karolis Šimanskis
Interesų konflikto koncepcija pagal Lietuvos ir Europos Sąjungos viešųjų pirkimų teisę ir teismų praktiką
Santraukos peržiūros 1815 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 754 | Straipsnio (HTML) peržiūros 197
Laura Paškevičienė
Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: teisinio reguliavimo aiškinimo problematika
Santraukos peržiūros 1629 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 945 | Straipsnio (HTML) peržiūros 269
Dovilė Pūraitė-Andrikienė
Konstitucinio Teismo įgaliojimai aiškinti savo nutarimus, išvadas, sprendimus: teisinio reguliavimo problemos ir tobulinimo galimybės
Santraukos peržiūros 1488 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 677 | Straipsnio (HTML) peržiūros 274
Viktorija Budreckienė
Baudinės netesybos ir kitos savo prigimtimi artimos lupikiškos sumos Lietuvos Respublikos sutarčių teisėje
Santraukos peržiūros 1486 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1294 | Straipsnio (HTML) peržiūros 220
Olga Shevchenko
Transporto priemonių valdytojų civilinė atsakomybė po 103/2009/EB direktyvos ESTT išaiškinimo VNUK bylos sprendime
Santraukos peržiūros 1499 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 464 | Straipsnio (HTML) peržiūros 259
Viltė Kristina Steponėnaitė
Jungtinių Tautų tikslinės finansinės priemonės: peržiūros procedūrų atitiktis teisės į teisingą procesą standartams
Santraukos peržiūros 1242 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 255 | Straipsnio (HTML) peržiūros 84
Gabrielė Taminskaitė
Socialinės (gerovės) valstybės modelio raida ir įtaka socialinei apsaugai Prancūzijoje
Santraukos peržiūros 1692 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 921 | Straipsnio (HTML) peržiūros 235
Laurynas Totoraitis
Specializuotų paslaugų teikimo sąlygos pagal ES Parlamento ir Tarybos reglamentą 2015/2120
Santraukos peržiūros 2657 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 280 | Straipsnio (HTML) peržiūros 163
Asta Tūbaitė-Stalauskienė
Mažieji palydovai: nacionalinio reguliavimo problemos
Santraukos peržiūros 1169 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 338 | Straipsnio (HTML) peržiūros 162
Miglė Žukauskaitė
Tarptautinių mediacijos būdu pasiektų susitarimų priverstinis vykdymas
Santraukos peržiūros 1882 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 591 | Straipsnio (HTML) peržiūros 290

Teisės aktualijos

Stefan Babiarz
Nekilnojamojo turto ir nuosavybės teisių įsigijimo apmokestinimas Lenkijos ir Lietuvos mokesčių teisės aktuose: pasirinktosios problemos
Santraukos peržiūros 1251 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 263 | Straipsnio (HTML) peržiūros 103
Peeter Järvelaid
Friedrich Georg von Bunge: labai įdomi XIX a. asmenybė, neatitinkanti siauros XXI a. specializuotų mokslų sistemos
Santraukos peržiūros 1068 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 283 | Straipsnio (HTML) peržiūros 102

Pabaigos puslapiai

Gintaras Švedas
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 220 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 111
272-274
PDF