T. 111 (2019): Teisė

T. 111 (2019)

Teisė
Publikuota 2019-05-20

Pradžios puslapiai

Gintaras Švedas
Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 261 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 131
1-7
PDF

Straipsniai

Mindaugas Maksimaitis
Penki okupacijos dešimtmečiai šimtametėje Lietuvos teisės raidos panoramoje
Santraukos peržiūros 1338 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 289 | Straipsnio (HTML) peržiūros 164
Gintautas Sakalauskas
Pedofilija kaip liga ir kaip paskata nusikalsti
Santraukos peržiūros 1470 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 973 | Straipsnio (HTML) peržiūros 237
Deividas Soloveičik | Karolis Šimanskis
Interesų konflikto koncepcija pagal Lietuvos ir Europos Sąjungos viešųjų pirkimų teisę ir teismų praktiką
Santraukos peržiūros 1667 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 561 | Straipsnio (HTML) peržiūros 158
Laura Paškevičienė
Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: teisinio reguliavimo aiškinimo problematika
Santraukos peržiūros 1545 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 596 | Straipsnio (HTML) peržiūros 200
Dovilė Pūraitė-Andrikienė
Konstitucinio Teismo įgaliojimai aiškinti savo nutarimus, išvadas, sprendimus: teisinio reguliavimo problemos ir tobulinimo galimybės
Santraukos peržiūros 1416 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 383 | Straipsnio (HTML) peržiūros 257
Viktorija Budreckienė
Baudinės netesybos ir kitos savo prigimtimi artimos lupikiškos sumos Lietuvos Respublikos sutarčių teisėje
Santraukos peržiūros 1404 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 872 | Straipsnio (HTML) peržiūros 132
Olga Shevchenko
Transporto priemonių valdytojų civilinė atsakomybė po 103/2009/EB direktyvos ESTT išaiškinimo VNUK bylos sprendime
Santraukos peržiūros 1445 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 335 | Straipsnio (HTML) peržiūros 194
Viltė Kristina Steponėnaitė
Jungtinių Tautų tikslinės finansinės priemonės: peržiūros procedūrų atitiktis teisės į teisingą procesą standartams
Santraukos peržiūros 1208 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 191 | Straipsnio (HTML) peržiūros 77
Gabrielė Taminskaitė
Socialinės (gerovės) valstybės modelio raida ir įtaka socialinei apsaugai Prancūzijoje
Santraukos peržiūros 1595 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 386 | Straipsnio (HTML) peržiūros 192
Laurynas Totoraitis
Specializuotų paslaugų teikimo sąlygos pagal ES Parlamento ir Tarybos reglamentą 2015/2120
Santraukos peržiūros 2606 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 201 | Straipsnio (HTML) peržiūros 151
Asta Tūbaitė-Stalauskienė
Mažieji palydovai: nacionalinio reguliavimo problemos
Santraukos peržiūros 1118 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 232 | Straipsnio (HTML) peržiūros 126
Miglė Žukauskaitė
Tarptautinių mediacijos būdu pasiektų susitarimų priverstinis vykdymas
Santraukos peržiūros 1767 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 403 | Straipsnio (HTML) peržiūros 221

Teisės aktualijos

Stefan Babiarz
Nekilnojamojo turto ir nuosavybės teisių įsigijimo apmokestinimas Lenkijos ir Lietuvos mokesčių teisės aktuose: pasirinktosios problemos
Santraukos peržiūros 1213 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 203 | Straipsnio (HTML) peržiūros 95
Peeter Järvelaid
Friedrich Georg von Bunge: labai įdomi XIX a. asmenybė, neatitinkanti siauros XXI a. specializuotų mokslų sistemos
Santraukos peržiūros 1031 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 180 | Straipsnio (HTML) peržiūros 87

Pabaigos puslapiai

Gintaras Švedas
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 199 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 102
272-274
PDF