T. 111 (2019): Teisė

T. 111 (2019)

Teisė
Publikuota 2019-05-20

Pradžios puslapiai

Gintaras Švedas
Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 206 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 123
1-7
PDF

Straipsniai

Mindaugas Maksimaitis
Penki okupacijos dešimtmečiai šimtametėje Lietuvos teisės raidos panoramoje
Santraukos peržiūros 1237 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 233 | Straipsnio (HTML) peržiūros 112
Gintautas Sakalauskas
Pedofilija kaip liga ir kaip paskata nusikalsti
Santraukos peržiūros 1268 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 482 | Straipsnio (HTML) peržiūros 129
Deividas Soloveičik | Karolis Šimanskis
Interesų konflikto koncepcija pagal Lietuvos ir Europos Sąjungos viešųjų pirkimų teisę ir teismų praktiką
Santraukos peržiūros 1498 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 461 | Straipsnio (HTML) peržiūros 121
Laura Paškevičienė
Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: teisinio reguliavimo aiškinimo problematika
Santraukos peržiūros 1409 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 260 | Straipsnio (HTML) peržiūros 157
Dovilė Pūraitė-Andrikienė
Konstitucinio Teismo įgaliojimai aiškinti savo nutarimus, išvadas, sprendimus: teisinio reguliavimo problemos ir tobulinimo galimybės
Santraukos peržiūros 1284 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 207 | Straipsnio (HTML) peržiūros 111
Viktorija Budreckienė
Baudinės netesybos ir kitos savo prigimtimi artimos lupikiškos sumos Lietuvos Respublikos sutarčių teisėje
Santraukos peržiūros 1253 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 450 | Straipsnio (HTML) peržiūros 104
Olga Shevchenko
Transporto priemonių valdytojų civilinė atsakomybė po 103/2009/EB direktyvos ESTT išaiškinimo VNUK bylos sprendime
Santraukos peržiūros 1305 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 226 | Straipsnio (HTML) peržiūros 112
Viltė Kristina Steponėnaitė
Jungtinių Tautų tikslinės finansinės priemonės: peržiūros procedūrų atitiktis teisės į teisingą procesą standartams
Santraukos peržiūros 1109 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 159 | Straipsnio (HTML) peržiūros 65
Gabrielė Taminskaitė
Socialinės (gerovės) valstybės modelio raida ir įtaka socialinei apsaugai Prancūzijoje
Santraukos peržiūros 1459 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 209 | Straipsnio (HTML) peržiūros 155
Laurynas Totoraitis
Specializuotų paslaugų teikimo sąlygos pagal ES Parlamento ir Tarybos reglamentą 2015/2120
Santraukos peržiūros 2503 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 167 | Straipsnio (HTML) peržiūros 133
Asta Tūbaitė-Stalauskienė
Mažieji palydovai: nacionalinio reguliavimo problemos
Santraukos peržiūros 993 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 169 | Straipsnio (HTML) peržiūros 90
Miglė Žukauskaitė
Tarptautinių mediacijos būdu pasiektų susitarimų priverstinis vykdymas
Santraukos peržiūros 1573 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 308 | Straipsnio (HTML) peržiūros 168

Teisės aktualijos

Stefan Babiarz
Nekilnojamojo turto ir nuosavybės teisių įsigijimo apmokestinimas Lenkijos ir Lietuvos mokesčių teisės aktuose: pasirinktosios problemos
Santraukos peržiūros 1118 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 179 | Straipsnio (HTML) peržiūros 76
Peeter Järvelaid
Friedrich Georg von Bunge: labai įdomi XIX a. asmenybė, neatitinkanti siauros XXI a. specializuotų mokslų sistemos
Santraukos peržiūros 936 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 136 | Straipsnio (HTML) peržiūros 73

Pabaigos puslapiai

Gintaras Švedas
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 146 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94
272-274
PDF