T. 111 (2019): Teisė

T. 111 (2019)

Teisė
Publikuota 2019-05-20

Pradžios puslapiai

Gintaras Švedas
Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 251 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 131
1-7
PDF

Straipsniai

Mindaugas Maksimaitis
Penki okupacijos dešimtmečiai šimtametėje Lietuvos teisės raidos panoramoje
Santraukos peržiūros 1321 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 276 | Straipsnio (HTML) peržiūros 145
Gintautas Sakalauskas
Pedofilija kaip liga ir kaip paskata nusikalsti
Santraukos peržiūros 1444 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 834 | Straipsnio (HTML) peržiūros 222
Deividas Soloveičik | Karolis Šimanskis
Interesų konflikto koncepcija pagal Lietuvos ir Europos Sąjungos viešųjų pirkimų teisę ir teismų praktiką
Santraukos peržiūros 1630 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 531 | Straipsnio (HTML) peržiūros 153
Laura Paškevičienė
Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: teisinio reguliavimo aiškinimo problematika
Santraukos peržiūros 1518 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 510 | Straipsnio (HTML) peržiūros 189
Dovilė Pūraitė-Andrikienė
Konstitucinio Teismo įgaliojimai aiškinti savo nutarimus, išvadas, sprendimus: teisinio reguliavimo problemos ir tobulinimo galimybės
Santraukos peržiūros 1393 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 324 | Straipsnio (HTML) peržiūros 250
Viktorija Budreckienė
Baudinės netesybos ir kitos savo prigimtimi artimos lupikiškos sumos Lietuvos Respublikos sutarčių teisėje
Santraukos peržiūros 1377 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 700 | Straipsnio (HTML) peržiūros 124
Olga Shevchenko
Transporto priemonių valdytojų civilinė atsakomybė po 103/2009/EB direktyvos ESTT išaiškinimo VNUK bylos sprendime
Santraukos peržiūros 1423 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 303 | Straipsnio (HTML) peržiūros 175
Viltė Kristina Steponėnaitė
Jungtinių Tautų tikslinės finansinės priemonės: peržiūros procedūrų atitiktis teisės į teisingą procesą standartams
Santraukos peržiūros 1189 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 178 | Straipsnio (HTML) peržiūros 76
Gabrielė Taminskaitė
Socialinės (gerovės) valstybės modelio raida ir įtaka socialinei apsaugai Prancūzijoje
Santraukos peržiūros 1574 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 316 | Straipsnio (HTML) peržiūros 179
Laurynas Totoraitis
Specializuotų paslaugų teikimo sąlygos pagal ES Parlamento ir Tarybos reglamentą 2015/2120
Santraukos peržiūros 2590 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 193 | Straipsnio (HTML) peržiūros 147
Asta Tūbaitė-Stalauskienė
Mažieji palydovai: nacionalinio reguliavimo problemos
Santraukos peržiūros 1089 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 204 | Straipsnio (HTML) peržiūros 110
Miglė Žukauskaitė
Tarptautinių mediacijos būdu pasiektų susitarimų priverstinis vykdymas
Santraukos peržiūros 1744 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 382 | Straipsnio (HTML) peržiūros 216

Teisės aktualijos

Stefan Babiarz
Nekilnojamojo turto ir nuosavybės teisių įsigijimo apmokestinimas Lenkijos ir Lietuvos mokesčių teisės aktuose: pasirinktosios problemos
Santraukos peržiūros 1201 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 196 | Straipsnio (HTML) peržiūros 93
Peeter Järvelaid
Friedrich Georg von Bunge: labai įdomi XIX a. asmenybė, neatitinkanti siauros XXI a. specializuotų mokslų sistemos
Santraukos peržiūros 1017 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 167 | Straipsnio (HTML) peržiūros 84

Pabaigos puslapiai

Gintaras Švedas
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 190 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 101
272-274
PDF