T. 111 (2019): Teisė

T. 111 (2019)

Teisė
Publikuota 2019-05-20

Pradžios puslapiai

Gintaras Švedas
Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 223 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 127
1-7
PDF

Straipsniai

Mindaugas Maksimaitis
Penki okupacijos dešimtmečiai šimtametėje Lietuvos teisės raidos panoramoje
Santraukos peržiūros 1302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 248 | Straipsnio (HTML) peržiūros 131
Gintautas Sakalauskas
Pedofilija kaip liga ir kaip paskata nusikalsti
Santraukos peržiūros 1364 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 655 | Straipsnio (HTML) peržiūros 176
Deividas Soloveičik | Karolis Šimanskis
Interesų konflikto koncepcija pagal Lietuvos ir Europos Sąjungos viešųjų pirkimų teisę ir teismų praktiką
Santraukos peržiūros 1599 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 496 | Straipsnio (HTML) peržiūros 142
Laura Paškevičienė
Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: teisinio reguliavimo aiškinimo problematika
Santraukos peržiūros 1486 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 353 | Straipsnio (HTML) peržiūros 178
Dovilė Pūraitė-Andrikienė
Konstitucinio Teismo įgaliojimai aiškinti savo nutarimus, išvadas, sprendimus: teisinio reguliavimo problemos ir tobulinimo galimybės
Santraukos peržiūros 1363 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 266 | Straipsnio (HTML) peržiūros 118
Viktorija Budreckienė
Baudinės netesybos ir kitos savo prigimtimi artimos lupikiškos sumos Lietuvos Respublikos sutarčių teisėje
Santraukos peržiūros 1338 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 548 | Straipsnio (HTML) peržiūros 113
Olga Shevchenko
Transporto priemonių valdytojų civilinė atsakomybė po 103/2009/EB direktyvos ESTT išaiškinimo VNUK bylos sprendime
Santraukos peržiūros 1394 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 266 | Straipsnio (HTML) peržiūros 144
Viltė Kristina Steponėnaitė
Jungtinių Tautų tikslinės finansinės priemonės: peržiūros procedūrų atitiktis teisės į teisingą procesą standartams
Santraukos peržiūros 1170 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 166 | Straipsnio (HTML) peržiūros 71
Gabrielė Taminskaitė
Socialinės (gerovės) valstybės modelio raida ir įtaka socialinei apsaugai Prancūzijoje
Santraukos peržiūros 1541 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 231 | Straipsnio (HTML) peržiūros 162
Laurynas Totoraitis
Specializuotų paslaugų teikimo sąlygos pagal ES Parlamento ir Tarybos reglamentą 2015/2120
Santraukos peržiūros 2569 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 178 | Straipsnio (HTML) peržiūros 139
Asta Tūbaitė-Stalauskienė
Mažieji palydovai: nacionalinio reguliavimo problemos
Santraukos peržiūros 1057 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 178 | Straipsnio (HTML) peržiūros 97
Miglė Žukauskaitė
Tarptautinių mediacijos būdu pasiektų susitarimų priverstinis vykdymas
Santraukos peržiūros 1692 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 347 | Straipsnio (HTML) peržiūros 188

Teisės aktualijos

Stefan Babiarz
Nekilnojamojo turto ir nuosavybės teisių įsigijimo apmokestinimas Lenkijos ir Lietuvos mokesčių teisės aktuose: pasirinktosios problemos
Santraukos peržiūros 1177 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 188 | Straipsnio (HTML) peržiūros 86
Peeter Järvelaid
Friedrich Georg von Bunge: labai įdomi XIX a. asmenybė, neatitinkanti siauros XXI a. specializuotų mokslų sistemos
Santraukos peržiūros 1002 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 148 | Straipsnio (HTML) peržiūros 77

Pabaigos puslapiai

Gintaras Švedas
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 163 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 97
272-274
PDF