2014, Nr. 15, Turinys
Archyvas
Žurnalo Archyvas
Publikuota 2018-10-01

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

Archyvas Žurnalo (2018) „2014, Nr. 15, Turinys“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 00, p. 15. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/12632 (žiūrėta: 6liepos2022).

Santrauka

Finansinės apskaitos aktualijos

Marta Lapková, Jana Stašová, Recognition of comprehensive income in Slovak companies, 8

Inga Bumane, Политика бухгалтерского учёта в Латвий – существующие главные правила и актуальные тенденции, 15

Neringa Stončiuvienė, Danutė Zinkevičienė, Organizacijų veiklos rezultatų ataskaitų palyginamoji analizė, 30

Birutė Gudonytė, Kristina Rudžionienė, Tikrosios vertės vertinimo finansinėse ataskaitose ir finansų krizės ryšys, 43

Ieva Vaičiulytė, Kristina Rudžionienė, Įmonių nuosavo kapitalo ir jo apskaitos ypatumai, 52

Įmonių socialinė atsakomybė ir informacijos atskleidimas

Ramunė Budrionytė, Informacijos apie įmonės socialinę atsakomybę pateikimas finansinėse ataskaitose: nauda ir galimybės, 63

Inga Karlonaitė, Kristina Rudžionienė, Aplinkosaugos informacijos atskleidimo kokybės vertinimo modelis, 76

Vytautė Petraškaitė, Kristina Rudžionienė, Įmonių socialinės atsakomybės atskleidimas internete pateikiamoje finansinėje informacijoje, 88

Tomas Baležentis, Romualdas Valkauskas, Ūkių apskaitos duomenų tinklo naudojimas vertinant optimalų ūkininko ūkio dydį mikroekonomikos požiūriu, 101

Valdymo apskaitos tendencijos

Marija Kučinskienė, Regina Jakiūnienė, Integruota veiklos vertinimo sistema — sėkmingo verslo procesų valdymo galimybė, 113

Daiva Tamulevičienė, Atsakomybės centrai kontrolingo sistemoje, 126

Vilius Savickas, Julija Šarupičiūtė, Tikslinių išlaidų kalkuliavimo procesą įtakojantys veiksniai, 141

Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.